Tekst en uitleg over kappen en graven in uiterwaarden

woensdag, 29 augustus 2012

BEUNINGEN - Om de Waal meer ruimte te geven bij hoogwater zijn in de Beuningse uiterwaarden diverse ingrepen nodig. Veel begroeiing langs de rivier moet verdwijnen. Door een extra nevengeul te graven in de uiterwaard krijgt het water letterlijk meer ruimte en kan beter doorstromen.

Tekst en uitleg over kappen en graven in uiterwaarden

Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling geven 29 augustus tijdens een inloopbijeenkomst tekst en uitleg over de plannen. In dorpshuis De Lèghe Polder in Beuningen presenteren de organisaties rond half acht hun plannen.

De ingrepen in de uiterwaarden zijn nodig om de veiligheid van honderdduizenden inwoners van de regio Nijmegen-Oosterhout- Beuningen te verbeteren.

In dat gebied worden eerst plaatselijke bosjes weggehaald of uitgedund. Na die klus begint het graven van een honderden meters lange nevengeul. Die geul levert na voltooiing een verlaging van het hoogwater met 14 centimeter op.

De werkzaamheden beginnen waarschijnlijk al eind van dit jaar. Voor de start van het broedseizoen van 2013 (half maart) moet het weghalen en uitdunnen klaar zijn. De tweede fase vergt het uitgraven van de geul en het aanbrengen van een kleilaag op de dijkhelling. Die klei moet ervoor zorgen dat geen kwelwater in het binnendijks gebied kan stromen.

Informatiebijeenkomst over werk in de Beuningse uiterwaarden is 29 augustus, aanvang 19.00 uur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor een excursie over het terrein waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden. Locatie: dorpshuis De Lèghe Polder aan de Schoolstraat in Beuningen.

Bron: www.gelderlander.nl

Aantal keer bekeken 1191