Aanleg van langsdam bij Wamel start in 2012

dinsdag, 03 januari 2012

WAMEL - De aanleg van twee langsdammen in de Waal, bij Wamel en Ophemert, begint al komend jaar. Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu heeft hiervoor toestemming gegeven. De langsdammen, een soort dijk in het water parallel aan de vaargeul, moeten samen met een verlaging van de rivierkribben zorgen voor een waterstandsdaling van 6 tot 12 centimeter.

Het is een nieuw fenomeen in Nederland; in Duitsland bestaan ze al.

De dijkjes in het water zorgen er in tegenstelling tot de kribben voor dat de doorstroming van het water niet wordt belemmerd. Tegelijkertijd zorgen ze er net als de kribben voor dat de vaargeul op zijn plaats blijft. Ook is de verwachting dat door de langsdammen er minder gebaggerd hoeft te worden om de vaargeul op diepte te houden.

De twee langsdammen die er komen, zijn tussen de 3 en 7 kilometer lang. Met de aanleg ervan wordt al komend jaar gestart omdat er voor een deel het materiaal voor wordt gebruikt dat vrijkomt bij de verlaging van de kribben. Ook die verlaging zorgt voor een betere stroming van het water.

Komend voorjaar wordt de klus aanbesteed; vermoedelijk komen de dammen pas 'boven water' in 2013. Tussen de dammen en de oever ontstaan rustigere wateren, wat weer kansen biedt voor natuurontwikkeling en visserij, zo is de verwachting. Wat het precieze effect zal zijn, wordt de komende jaren nauwgezet gevolgd.

De luwere wateren die tussen langsdam en oever ontstaan, worden niet geschikt gemaakt voor zwemmers: Rijkswaterstaat blijft zwemmen in de Waal afraden.

De afgelopen maanden zijn de 72 kribben tussen Nijmegen en Tiel verlaagd. Die bij Wamel en Ophemert worden helemaal weggehaald, omdat ze door de langsdammen overbodig worden.

Om het waterpeil te verlagen, wordt bij Lent ook een nevengeul bij de Waal gegraven.

Aantal keer bekeken 1596