Nederlands English Francais Deutsch Polish Russian

Controle en Handhaving
Per 1-1-2007 is de sportvisserijsector geprivatiseerd en hiermee ook het documentenstelsel. Dit betekende voor de hengelsportsector dat er een grotere eigen verantwoordelijkheid werd verwacht m.b.t. de handhaving. De federatie heeft dit opgepakt door een eigen handhavingbeleid op te stellen dat is afgeleid van het landelijke beleid van Sportvisserij Nederland. 

De federatie beschikt inmiddels over een korps BOA’s waarvan er 5 direct in dienst zijn bij de federatie en overal in het werkgebied ingezet kunnen worden. Hiermee heeft de federatie voor heel haar werkgebied de mogelijkheid om controlewerkzaamheden uit te voeren en te sanctioneren. De federatie controleert op alle wateren die zijn ingebracht in de federatieve en landelijke lijst van viswateren. De verenigingen hebben ook controleurs die controles uitvoeren. Verenigingscontroleurs die een cursus hebben gevolgd zijn te herkennen aan de blauwe jas of polo met hierop de tekst controle sportvisserij. Deze controleurs doen veel ervaringen op die uitgewisseld worden met de politie en BOA’s. De BOA’s kunnen hierdoor effectiever te werk gaan.

De federatie hoopt in de toekomst ongeregeldheden die worden veroorzaakt door vissers aan banden te kunnen leggen en ook stroperijen te voorkomen. Dit leidt uiteindelijk tot een betere uitstraling van de hengelsportsector. Vooral daar waar overlast ontstaat door visserij gerelateerde zaken worden door de federatie boa's aangepakt.