Viswaterbeheer

Eind 2009 moeten alle lidstaten, dus ook Nederland, hun plannen voor verbetering van de waterkwaliteit in Brussel rapporteren. In 2015 moeten de maatregelen in die plannen zijn uitgevoerd. Alle overheden in Nederland: waterschappen, gemeenten, provincies en het Rijk dragen hun steentje bij.

Inklappen

Viswaterbeheer