Monitoring vispassages
In 2005, 2006 en 2007 heeft de werkgroep VBC Rijn en IJssel in samenwerking met het Waterschap Rijn en IJssel monitoring uitgevoerd van vispassages. Achter verschillende vispassages werden fuiken geplaatst die elke dag geleegd moesten worden door vrijwilligers van hengelsportverenigingen. In 2006 en 2007 is het onderzoek uitgevoerd door Aquaterra en in 2007 door Bureau Waardenburg. De VBC coordineerde de inzet van vrijwilligers en regelde de contacten met het waterschap. De inzet van vrijwilligers bij visserij-onderzoek is het waterschap goed bevallen evenals de vrijwilligers zelf. De vrijwilligers waren erg enthousiast over de monitoring. Alle vrijwilligers ontvingen als beloning van het waterschap de rapporten met aanbevelingen, een cd-rom met foto's van het project en een heerlijk stamppotbuffet.

Monitoring vispassages 2005

In 2005 zijn i.s.m. het WRIJ, AquaTerra en HSF Oost-Nederland diverse vispassages gemonitord.
In het VBC gebied waren dat de Oude IJssel (stuw te Ulft), Bielheimerbeek (het Maatje te Gaanderen), Hummelse Beek te Hummelo, Oude IJssel (de stuw/schutsluis te Doesburg) en de Berkel (Velhorst bij Almen).
Vele vrijwilligers van de hengelsportverenigingen hebben hieraan een bijdrage geleverd. Een afsluitende bijeenkomst is door het WRIJ georganiseerd waarbij de vrijwilligers een winterkostbuffet werd aangeboden. Tevens werd een rapport over de monitoring en een foto-CD uitgereikt.

Monitoring vispassages 2006

Er zijn in 2006 i.s.m. WRIJ, AquaTerra en het voormalig Pootvisfonds van De Berkel diverse vispassages gemonitord. Hierbij zijn vrijwiligers ingezet van HSV Ons Belang Zutphen, BHV Borculo, De Karper Winterswijk en GHV Groenlo. De volgende locaties zijn onderzocht; Houtwalstuw Zutphen, De Kap Warnsveld, Kattenbeek Borculo, bypass Groenlose Slinge en Jonkersbrug te Winterswijk.

Vispassage in de Kattenbeek

Monitoring vispassages 2007

Er zijn in 2007 i.s.m. WRIJ, Bureau Waardenburg en het Pootvisfonds van De Berkel diverse vispassages gemonitord. Hierbij zijn vrijwilligers ingezet van HVD Doesburg, BHV Borculo en De Snoekbaars Vorden. De volgende locaties zijn onderzocht; Groenlose Slinge (Lebbenbrugge), Oude IJssel (stuw/schutsluis Doesburg) en een nieuw type vispassage de Meybergpassage in de Hengelose Beek. De Meybergpassage is een ontwerp van bureau TAUW. Het is een mobiele “De Wit” vispassage die in stuwen met een klein verval kan worden gehangen. Het ontwerp bestaat uit een roestvrijstalen constructies met verschillende compartimenten waar de vissen doorheen kunnen zwemmen.

Download hier het rapport Vismigratie in de Achterhoek 2007 van Bureau Waardenburg
Klik hier voor het fotoalbum van de monitoring in 2005
Klik hier voor het fotoalbum van de monitoring in 2006
Klik hier voor het fotoalbum van de monitoring in 2007