Waterschap Rijn en IJssel

Wij benaderden de verkiesbare partijen bij de waterschappen in ons gebied en vroegen ze te antwoorden op onderstaande zes vragen. In de afbeelding eronder zie je in één oogopslag hoe de partijen gereageerd hebben ten opzichte van de hengelsport. Onder de afbeelding kun je de uitgebreide antwoorden per waterschapspartij downloaden en lezen.

Vragen

  • Vraag 1: Wilt u de dialoog en samenwerking met de sportvisserij binnen uw waterschap? (Na voetbal – de tweede NOC/NSF sportbond van Nederland met meer dan 750.000 leden en ruim 1,7 miljoen recreatievissers) Ja/Nee Licht u toe.
  • Vraag 2: Staat u positief tegenover de hengelsport als algemene recreatievorm? Ja/Nee Waar ziet u kansen?
  • Vraag 3: Vindt u dat het waterschap een voorname rol speelt bij de bereikbaarheid en het bevisbaar houden van uw wateren? Ja/Nee Licht u toe.
  • Vraag 4: Bent u bereidt om de sportvisserij te faciliteren zodat mensen, jong én oud, veilig en verantwoord kunnen vissen? Ja/Nee Waar ziet u kansen?
  • Vraag 5: Vindt u dat het waterschap extra zou moeten investeren in de kwaliteit van de onderwaterwereld; het huis van de vis (waterkwaliteit, biotoop, migratie)? Ja/Nee Licht u toe.
  • Vraag 6: Van de afgelopen 5 jaar zijn er 4 jaren met extreme droogte geweest. Dit heeft veel impact gehad op de visstanden en ecologie onder water. Vindt u dat het waterschap hierin extra stappen zou moeten ondernemen?
    -Ja/Nee Licht u toe.
Werkgebied Waterschap Rijn en IJssel

Hieronder is de kaart weergegeven van het werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel zodat je precies kunt zien of je voor dit waterschap of een ander waterschap moet gaan stemmen.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.