Beleid Federatie

Op deze pagina staan de laatste versies van beleidsstukken die zijn ontwikkeld door de federatie. Om meer sturing te geven aan de organisatie wordt er beleid geschreven, in dit beleid staat omschreven hoe de federatie wil werken en hoe zij met bepaalde zaken wenst om te gaan.

Onderzoeken e.d.