Vrienden van de Berkel

Wij willen de vissers bedanken voor hun grote inzet bij de Berkelpersleidingcalamiteit en bij de droogvallende beken deze zomer. Zij zijn ook onze ogen in het veld en hebben kennis van het water.

1. Hoe staat uw partij tegenover de hengelsport als hobby waar circa 1,2 miljoen Nederlanders veel plezier aan beleven?

In het algemeen zijn wij voorstander van recreatief medegebruik waar dit veilig mogelijk is.

2. Kan de kiezer erop rekenen dat u zich inzet om de sportvismogelijkheden te behouden en waar mogelijk te vergroten? Welke ideeën heeft uw partij hierover?

Als Vrienden van de Berkel willen wij het waterbeheersplan dat loopt tot 2021 meehelpen uitvoeren en daar waar nodig doen we dit graag in samenspraak met u. 

3. Op welke wijze kan onze federatie en de plaatselijke hengelsportverenigingen volgens uw partij bijdragen aan de gemeenschap? 

Het waterschap verleent de visvergunningen, is faciliterend met voorzieningen en werkt aan schoon, ecologisch water conform de afspraken in de Kaderrichtlijn Water (ook en vooral in stedelijk gebied). 

4. Hoe gaat u federaties en verenigingen actief betrekken bij planvorming en uitvoering? 

Het waterschap bevordert vismigratie en vispasserbaarheid bij stuwen e.d. 

5. Op welke wijze gaat u de lokale waterplantenproblematiek oplossen met behoud van waterkwaliteit? 

Exoten horen hier niet thuis, maar of en hoe deze te bestrijden zijn is de vraag. Bij herinrichtingen van watersystemen hebben wij oog voor visvriendelijke oevers, visvriendelijk profiel etc. 

Klik hier voor het partijprogramma.


Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.