VVD


Berend Jan Bussink, lijsttrekker


1. Hoe staat uw partij tegenover de hengelsport als hobby waar circa 1,2 miljoen Nederlanders veel plezier aan beleven? 

De VVD WRIJ ziet de visserij in het algemeen en de sportvisserij in het bijzonder als een partner in het werk van het waterschap zij zijn de oren en ogen in het veld als het de kwaliteit en water beleving betreft. De water flora en fauna profiteert van de diverse waarnemingen van de vissers waarop het waterschap kan sturen en waar nodig kan ingrijpen.

2. Kan de kiezer erop rekenen dat u zich inzet om de sportvismogelijkheden te behouden en waar mogelijk te vergroten? Welke ideeën heeft uw partij hierover? 

Ja, de sportvisser kan rekenen op de VVD voor behoud van hun sport en hobby. Wij zijn nu al bezig de federatie vroegtijdig te betrekken bij herinrichtingsplannen, beheer en onderhoud van alle wateren en stemmen plannen af op de wensen en mogelijkheden voor visplekken, visbeheer en behoud d.m.v. aanleg lagunes en schuilplekken , visuitzet mogelijkheden en aanleg voorzieningen in diverse binnenstedelijke vijvers ter bevordering van de jeugd en educatie. 

3. Op welke wijze kan onze federatie en de plaatselijke hengelsportverenigingen volgens uw partij bijdragen aan de gemeenschap? 

Het maatschappelijk belang van sportvisserij is dat zij mede de uitdrager zijn van het waterbewust zijn, van kwaliteit en kwantiteit en de beleving van een goed watersysteem uitdragen en daarmee waardevol bijdragen aan de beleidsvorming binnen gemeentelijke, provinciale en waterschaps discussies. Ook nemen de sportvissers verantwoordelijkheid bij calamiteiten zoals droogte en beïnvloeden positief de beleving van de omgeving en haar bewoners tijdens deze omstandigheden.

4. Hoe gaat u federaties en verenigingen actief betrekken bij planvorming en uitvoering? 

De VVD is sterk voorstander van integrale planvorming en beheer en onderhoudsplanningen die vooraf afgestemd zijn met de partners en gebruikers in het gebied. De federatie en de lokale verenigingen hebben hierin een belangrijke rol omdat daar op basis van kennis en kunde van het gebied de juiste keuzes gemaakt kunnen worden. 

5. Op welke wijze gaat u de lokale waterplantenproblematiek oplossen met behoud van waterkwaliteit? 

Plantengroei en overlast daarvan in samenhang met waterkwaliteit dient geregeld te worden door goed afgestemde beheers en onderhoudsplannen en uitvoering hierop af te stemmen. Door lozingen en uitspoeling van nutriënten uit zuiveringen, overstorten en de landbouw alsmede afspoeling van verhard oppervlak beleidsmatig te regelen en te handhaven en in samenspraak met de veroorzakers terug te dringen worden kwaliteitsdoelen eerder bereikt.

Klik hier voor het partijprogramma.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.