CDA


Henk Driessen lijsttrekker CDA

1. Hoe staat uw partij tegenover de hengelsport als hobby waar circa 1,2 miljoen Nederlanders veel plezier aan beleven? 

Voor het CDA is de hengelsport een belangrijke sport. Sport in de ruimste zin staat altijd hoog op de agenda bij het CDA. Vandaar ook dat wij in ons verkiezingsprogramma hier het e.e.a., over hebben opgenomen. De beantwoording van uw vragen komen uit ons programma. 

2. Kan de kiezer erop rekenen dat u zich inzet om de sportvismogelijkheden te behouden en waar mogelijk te vergroten? Welke ideeën heeft uw partij hierover? 

Bij (her)ontwikkelingen van gebieden wil het CDA de mogelijkheden voor bewegen, recreëren en sporten in de buitenruimte bevorderen. Hier valt wat ons betreft ook de sportvisserij onder. 

3. Op welke wijze kan onze federatie en de plaatselijke hengelsportverenigingen volgens uw partij bijdragen aan de gemeenschap? 

De rivieren in het gebied bieden volop mogelijkheden voor water- en oeverrecreatie zoals zwemmen, vissen en pleziervaart. Wandelaars en fietsers zijn welkom op de dijken en (wandel) paden langs akkers en natuurvriendelijke oevers om zo te genieten van het water. 

4. Hoe gaat u federaties en verenigingen actief betrekken bij planvorming en uitvoering? 

Het CDA pleit voor intensief overleg met vertegenwoordigers van sportvisserij en waterrecreanten. Samen met bewoners zijn zij de gebruikers van het gebied; het waterschap werkt in het gebied als netwerkpartner samen met al deze organisaties. 

5. Op welke wijze gaat u de lokale waterplantenproblematiek oplossen met behoud van waterkwaliteit? 

Het CDA wil een gezond leefmilieu en zet zich daarom in voor een verdere verbetering van de waterkwaliteit, met de nadruk op preventie. Schoon oppervlaktewater is van belang voor bewoners in de stad, voor land- en tuinbouw en voor planten en dieren. Het CDA pleit voor vroegtijdige signalering en bestrijding van exoten. Eetbare exoten worden voor consumptie aangeboden om zo voedselverspilling tegen te gaan. Als gevolg van import en gebruik in particuliere vijvers verstoren exoten steeds meer het ecosysteem in het oppervlaktewater. Voorkomen moet worden dat de water aan- en afvoer wordt belemmerd en het recreatief gebruik, waaronder de sportvisserij, van het oppervlaktewater wordt verstoord.

Klik hier voor het partijprogramma.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.