Wedstrijd reglement Karper Koppelwedstrijd 2023 - Oude IJssel

Hieronder is het wedstrijdreglement te vinden voor de Karper Koppelwedstrijd 2023 Oude IJssel. Het reglement is ook te downloaden. Klik hier om het reglement te downloaden.

Deelname
1. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op hun naam gestelde rechtsgeldige VISpas voorzien van een rechtsgeldige nachtvistoestemming (hologramsticker). In geval er met een 3e hengel gevist wordt dient men in het bezit te zijn van een rechtsgeldige toestemming voor een 3e hengel (hologramsticker).

2. Deelname is toegestaan vanaf een minimale leeftijd van 18 jaar. Deelname onder 18 jaar is enkel toegestaan in het geval dat de tweede persoon van het koppel 18 jaar of ouder is.

Algemeen

3. Er wordt gevist conform de voorwaarden die vermeld staan in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren tenzij in dit reglement anders vermeld.

4. Deelnemers dienen bekend te zijn met het wedstrijdreglement alsmede de voorwaarden zoals gesteld in de VISpas.

5. Het maken van kampvuren zijn ten strengste verboden!

6. Al het afval dient verzameld te worden en de locatie dient schoon achtergelaten te worden.

Verblijf
7. Deelnemers gaan respectvol met elkaar om (o.a. niet te ver richting en moeten rekening houden met de aanwezigheid van andere recreanten (honden bezitters, natuurliefhebbers, recreatievaart etc.).

8. Bij overlast graag melden bij de organisatie i.p.v. zelf anticiperen. Bij een conflict kan een koppel gediskwalificeerd worden.

Loting, opbouwen en opruimen
9. Over de gelote stekken kan niet meer gediscussieerd worden, onderling ruilen met andere deelnemers is tot 1 uur na de loting mogelijk in overleg met de organisatie.

10. Auto’s dienen op een daarvoor geschikte plaats geparkeerd te worden conform de wegenverkeerswet. Voorkom te allen tijde hinder voor derden. Landbouwvoertuigen moeten te allen tijde de velden kunnen bereiken.

11. Indien gezien de verre afstand tot een geschikte parkeerplaats een lift van de organisatie wenselijk is dan is dit mogelijk. Dit dient u aan te vragen bij de organisatie.

Bijzondere wedstrijdregels
12. Voor aanvang van de wedstrijd mag er niet gevoerd worden.

13. Er mag met maximaal 3 hengels per deelnemer (6 hengels per koppel) gevist worden. Het is overigens niet overal een slimme zet gezien de lijndruk dus dit is aan de koppels zelf te bepalen.

14. Boten / vaartuigen (bijvoorbeeld radiografisch of rubberboot) zijn tijdens de wedstrijd toegestaan onder voorwaarde dat deze elektrisch aangedreven zijn. Het dragen van een reddingsvest is verplicht en deelnemers dragen hiervoor hun eigen verantwoordelijkheid.

15. Hengels dienen altijd in een veilig bereik gepositioneerd te worden zodat hierdoor geen onnodige risico’s ontstaan. Hiervoor hanteren wij een afstand van maximaal 25 meter ten opzichte van de tent. Denk hierbij tevens aan de visveiligheid gezien mogelijke obstakels maar ook eventueel overlast bij andere koppels. Voldoende onderlinge afstand moet altijd geborgd zijn.

16. Gezien de aanwezigheid van recreatievaart in combinatie met mogelijke stroming is het gebruik van topgewichtjes aan te raden.

Wegen gevangen karper
17. Na vangst van een karper dient de organisatie direct te worden ingelicht. Ook in de nachtelijke uren is de organisatie bereikbaar. Het telefoonnummer van de organisatie wordt bij aanvang van de wedstrijd bekend gemaakt.

18. Bewaarzakken zijn toegestaan. Denk hierbij altijd eerst aan de veiligheid van de vis en zorg voor een veilige manier van zakken. Na weging en fotograferen wordt de vis terug gezet. Let op: graskarpers en overige vissoorten zijn uitgesloten van aanmelding en dienen direct teruggezet te worden. 

19. De organisatie gebruikt één weegschaal voor de hele wedstrijd. Het gewicht van de gevangen karper wordt afgerond op een cijfer achter de komma.

Prijzen
20. Het koppel met het zwaarste totaalgewicht aan karper (exclusief graskarper) wint de wedstrijd. Er zijn ook koppelprijzen voor de tweede en de derde plek. Er is ook een koppelprijs voor het team die de zwaarste karper vangt en voor het team die de meeste projectspiegels vangt.

21. Als meerdere koppels exact hetzelfde totaalgewicht vangen dan wint het koppel die de grootste vis heeft gevangen. Als de grootste vissen hetzelfde wegen dan telt de grootste vis die als eerste is gevangen.

22. Bij geen / te weinig vangst van karper, worden de prijzen verloot.

23. Onder karper worden de navolgende vissoorten verstaan: Schubkarper, spiegelkarper en zijn schubvarianten.

Tot Slot
24. Alle aanwijzingen van de organisatie, BOA of politie dienen opgevolgd te worden.

25. Bij het niet houden aan het reglement of onsportief gedrag volgt directe uitsluiting van deelname aan de wedstrijd, het recht op een prijs en volgt geen restitutie van het inschrijfgeld.

26. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.