Wedstrijd reglement Karper Koppelwedstrijd 2022 - Slijk Ewijk

Hieronder is het wedstrijdreglement te vinden voor de Karper Koppelwedstrijd 2022- Slijk Ewijk. het reglement is ook te downloaden. Klik hier om het reglement te downloaden.

Deelname
1. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op hun naam gestelde rechtsgeldige VISpas voorzien van een rechtsgeldige nachtvistoestemming (sticker).

2. Deelname is toegestaan vanaf een minimale leeftijd van 18 jaar. Deelname vanaf 16 jaar is enkel toegestaan in het geval dat de tweede persoon van het koppel 18 jaar of ouder is.


Algemeen
3. Er wordt gevist conform de voorwaarden die vermeld staan in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren tenzij in dit reglement anders vermeld.

4. Het terreinreglement van Recreatieschap Uiterwaarde zijn van toepassing tijdens de wedstrijd tenzij in dit reglement anders vermeld. Het terreinreglement is te lezen op de website van het recreatieschap.

5. Deelnemers dienen bekend te zijn met het wedstrijdreglement, VISpas voorwaarden en het terreinreglement van recreatieschap Uiterwaarde.


Verblijf
6. Deelnemers gaan respectvol met elkaar om (o.a. niet te ver richting andere deelnemers vissen) en moeten rekening houden met de aanwezigheid van andere recreanten (honden bezitters, duikers etc.). Bij overlast graag melden bij organisatie i.p.v. zelf anticiperen. Bij een conflict kan een koppel gediskwalificeerd worden.

7. Deelnemers moeten verplicht gebruik maken van de toiletgebouw (toiletgebouw bij organisatietent is open) als zij hun behoefte moeten doen. Alle deelnemers dienen ook tijdens de wedstrijd een schepje voorhanden te hebben. De deelnemers moeten het schepje gebruiken als zij niet in de gelegenheid zijn om het toiletgebouw te bereiken.


Loting, opbouwen en opruimen
8. Over de gelote stekken kan niet meer gediscussieerd worden, onderling ruilen met andere deelnemers is tot 1 uur na de loting mogelijk in overleg met de organisatie.

9. Na de loting mogen de auto’s van de deelnemers met een gematigde snelheid en zonder dat andere recreanten overlast kunnen ervaren rijden naar stekken die niet goed bereikbaar zijn. De auto’s dienen uiterlijk een uur later terug te zijn op de parkeerplaats. Bij einde van de wedstrijd mogen de materialen onder dezelfde voorwaarden opgehaald worden bij de stek.
 


Bijzondere wedstrijdregels
10. Voor aanvang van de wedstrijd mag er niet gevoerd worden.

11. Om alle deelnemers gelijke kansen te geven mag met maximaal 2 hengels per deelnemer (4 hengels per koppel) gevist worden. Een derde hengel mag wel gebruiksklaar staan maar er mogen maar twee lijnen voorzien van ieder één haak per deelnemer in het water bevinden.

12. Om alle deelnemers gelijke kansen te geven en om geen overlast te veroorzaken zijn alle vormen van boten/ vaartuigen (bijvoorbeeld radiografisch of rubberboot), ongeacht hoe ze aangedreven zijn, tijdens de wedstrijd verboden. Deze regel is ook buiten de wedstrijd om van toepassing (zie visplanner.nl).

13. De hengel moet in de buurt van de stek worden uitgeworpen. (Stek 1: niet richting het strand lopen om de hengel uit te werpen).
 


Wegen gevangen karper

14. Na vangst dient de organisatie direct te worden ingelicht. Ook in de nachtelijke uren is de organisatie bereikbaar. Het telefoonnummer van de organisatie wordt bij aanvang van de wedstrijd bekend gemaakt.

15. Bewaarzakken zijn toegestaan maar na weging wordt na fotograferen de vis terug gezet.

16. De organisatie gebruikt één weegschaal voor de hele wedstrijd. Het gewicht van de gevangen karper wordt afgerond op een cijfer achter de komma.
 


Prijzen
17. Het koppel met het zwaarste totaalgewicht wint de wedstrijd. Er zijn ook prijzen voor de tweede en de derde plek. Er zijn alleen koppelprijzen te winnen. Er zijn geen prijzen voor individuele deelnemers.

18. Als meerdere koppels exact hetzelfde totaalgewicht vangen dan wint het koppel die de grootste vis heeft gevangen. Als de grootste vissen hetzelfde wegen dan telt de grootste vis die als eerste is gevangen.

19. Bij geen/ te weinig vangst van karper, worden de prijzen verloot.

20. Onder karper worden de navolgende vissoorten verstaan: Schubkarper, Spiegelkarper en zijn schubvarianten, Graskarper, Grootkopkarper, Zilverkarper, Kroeskarper, Giebel, en kruiskarper.
 


Tot Slot
21. Alle aanwijzingen van de organisatie, beheerder van het recreatieschap, BOA of politie dienen opgevolgd te worden.

22. Bij het niet houden aan het reglement of onsportief gedrag volgt directe uitsluiting van deelname aan de wedstrijd, het recht op een prijs en volgt geen restitutie van het inschrijfgeld.

23. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.