RWS laat schade aan passerende vis waterkrachtcentrales onderzoeken

0 1609
21 mei

Hoewel de overheid waterkrachtenergie als groene vorm van energie propageert, is zij zich terdege bewust van de kans op schade die vissen oplopen bij de passage door de turbines van waterkrachtcentrales (WKC's). In opdracht van Rijkswaterstaat voeren Grontmij en VisAdvies daarom een onderzoek uit naar de schade aan vis bij twee waterkrachtcentrales.

Migrerende vissen zoals aal of zalmachtigen komen in de Lek en Neder-Rijn twee waterkrachtcentrales tegen. Eén bij het stuwcomplex van Maurik en één bij die van Hagestein. De laatste is momenteel al enige tijd buiten bedrijf is. In het kader van de renovatie van de stuwcomplexen heeft RWS opdracht gekregen om de mogelijkheden voor herstart van Hagestein te onderzoeken. Daarbij hoort ook het onderzoek naar de huidige en toelaatbare schadepercentages van passerende vis. Eind 2012 zal er een advies moeten liggen, zodat de Staatssecretaris een afgewogen besluit kan nemen.

Turbines

RWS wil graag weten of het in bedrijf zijn van de WKC’s Hagestein en Maurik niet te veel sterfte onder de migrerende vissen wordt veroorzaakt. Hiervoor zal onderzoek bij de WKC Maurik worden uitgevoerd om de schade aan vis te bepalen. Zalmsmolts en schieraal worden stroomopwaarts uitgezet en vlak achter de turbines opgevangen om schade te bepalen. Daarnaast worden als referentie de onderzoeksresultaten van vergelijkbare WKC’s in het buitenland gebruikt. Bovendien zullen tweehonderd jonge zalmen en evenzoveel schieralen op afstand onderzocht. De vissen worden hiervoor van een zender voorzien waarna zij tot aan de Noordzee kunnen worden gevolgd.

Het migratieonderzoek wordt namens RWS uitgevoerd door Grontmij Nederland BV en Visadvies BV. Contactpersoon RWS: Marja Hamilton-Huisman T 0653331715. Uitvoering onderzoek Grontmij/VisAdvies: Carlo Rutjes en Jan Kemper.

LET OP: Mocht u een aal of zalm vangen met een hechting aan de buikzijde, of een zender terugvinden meldt dit dan bij een van de contactpersonen. Dit zou het onderzoek zeer helpen. Als bedankje ontvangt u een kadobon.

Bron: www.stowa.nl

Gerelateerde berichten
Facebook reacties