Controle en Handhaving

Controle op het bezit van de juiste visdocumenten en het naleven van wet- en regelgeving wat gerelateerd is aan sportvissen is een belangrijke taak van de Federatie. De Federatie houdt toezicht met Controleurs en Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s). De controleurs en BOA’s hebben naast het uitvoeren van controles ook een rol als ‘gastheer’ van onze wateren.

Voor een efficiënte controle werkt de Federatie veel samen met politie, gemeenten, provincie Gelderland, waterbeheerders, natuurorganisaties en recreatieschappen. Er worden regelmatig grote gezamenlijke handhavingsacties georganiseerd. 

Controleurs

Alle bij Sportvisserij Nederland geregistreerde hengelsportcontroleurs die de Cursus Controle Sportvisserij hebben gevolgd, ontvangen van Sportvisserij Nederland controlekleding, een controleurspas en inlogcodes voor het Registratiesysteem voor Controleurs Sportvisserij (RCS).

Met de kleding is de controleur zichtbaar en vooral herkenbaar als controleur sportvisserij, met de pas kan de controleur zich aan de waterkant identificeren, met de inlogcodes heeft de controleur toegang tot het RCS om de controlerondes met resultaten vast te leggen in het RCS.

Een goede controleur heeft een gedegen en actuele kennis van de relevante wet- en regelgeving. Om deze reden stelt de Federatie als eis dat alle Federatiecontroleurs de cursus controle sportvisserij hebben gevolgd. Een bevoegd controleur is te herkennen aan zijn of haar controleurs legitimatiebewijs. Dit bewijs is een jaar geldig en wordt ieder jaar opnieuw uitgegeven. De Federatiecontroleurs controleren bij viswateren van de Federatie. Verenigingscontroleurs houden alleen toezicht bij water van de vereniging.

Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s)

Naast controleurs heeft de Federatie door het hele werkgebied Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) aangesteld. BOA’s zijn door het ministerie van Veiligheid en Justitie aangewezen om controlewerkzaamheden uit te voeren en waar nodig boetes uit te schrijven. Zij werken binnen een bepaald domein waardoor zij gespecialiseerd zijn in bepaalde wetgeving. De BOA’s van de federatie zijn aangesteld in domein 2, waarbij de focus ligt op milieu. De Visserijwet 1963 is hier een onderdeel van. 

Heb je interesse in een functie als controleur of BOA bij de Federatie? Zoek contact en informeer naar de mogelijkheden.

Boetebedragen / Wet- en Regelgeving

Op de website van Sportvisserij Nederland tref je een overzicht van de huidige boetebedragen en veel informatie over wet- en regelgeving wat gerelateerd is aan sportvissen.

Meldpunt Visstroperij

Ben je getuige van visstroperij? Geef dit dan direct door op www.meldvisstroperij.nl. Vul alle velden zo uitgebreid mogelijk in. Uiteraard wordt je informatie vertrouwelijk behandeld. Dit landelijke meldpunt is 24/7 bereikbaar en in het leven geroepen om visstroperij effectiever te kunnen bestrijden.

Met visstroperij wordt verstaan: illegale visserij met het meenemen van vis als doel. 

Houd er rekening mee dat federaties geen noodhulpdiensten zijn. In urgente situaties kun je beter de NVWA (0900-0388) of de politie bellen (0900-8844). Bij levensbedreigende situaties bel je het alarmnummer 112.
Daarbij verzoeken wij een ieder nadrukkelijk om de aangetroffen vistuigen, zoals fuiken en/of staand want die worden aangetroffen in het water te laten staan.


Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.