Vissen achter de langsdam

Nu de langsdammen zijn aangelegd is er een nieuwe rivier ontstaan met nieuwe mogelijkheden voor de sportvisserij. Aangezien de inrichting fors is veranderd is ook de visstand en visserij veranderd. Dit vraagt om aanpassingen van de visserij meer afgestemd op de milieufactoren die in de nieuwe geul spelen. Om de bevisbaarheid van de geul te bepalen is er in 2016 en 2017 meerdere keren gevist met vrijwilligers. Zij hebben gekeken welke vismethoden mogelijk zijn in de geul en welke vissoorten er gevangen kunnen worden. In 2018 wordt dit herhaald op 26 mei en 15 september, opgeven kan via dit mailadres.

Het vissen achter de langsdam is getest in de geul Dreumel, dit is de geul aan de zuidoever die loopt vanaf het voetveer Tiel-Wamel tot ca. Dreumel. De proeven zijn gedaan vooraan in de geul vanaf het voetveer.
Tijdens deze vissessies zijn er 14 verschillende vissoorten gevangen: brasem, blankvoorn, winde, kolblei, zwartbekgrondel, pontische stroomgrondel, kesslers grondel, bot, barbeel, roofblei, barbeel, donaubrasem en blauwneus.

Een van de vangsten betrof een flinke donaubrasem, dit is een relatief nieuwe soort op de Nederlandse rivieren.

Bevisbaarheid

Tijdens de vissessies die zijn gedaan is gebleken dat er goed gevist kan worden in de geul, maar dat je wel moet opletten wat je doet. Tot een meter of 20 uit de kant is goed te vissen, ga je verder vissen duwt de stroming de montage weg en zit je regelmatig vast. Wanneer het water zakt of hoger staat kan de situatie iets verschillen.

Als je wilt gaan vissen in de geul kun je het beste tussen de oude kribrestanten gaan vissen. Deze zijn te herkennen aan de stenen op de oever en liggen tegenover de groene baken die op de langsdam staan. Op de kribrestanten is het slecht vissen, hier stroomt het nog harder en ligt nog veel puin. Als er verder langs de geul wordt gelopen is er een heel stuk waar geen kribben hebben gelegen, hier is de bodem overal schoon en zandig. Hier kun je prima vissen zonder dat de montage vast komt te zitten.


Weergave bevisbaarheid geul Dreumel.

Technieken

Tijdens de proefsessies is er vooral gevist op witvis met de feeder en vaste stok. Van deze visserijen hebben we een redelijk beeld gekregen van de mogelijkheden in de geul. Het feedervissen gaat het best met grote zware korven die net op de rand gevist worden. Ankerkorven of gesloten plastic korven van 100-150 gram zijn daarbij wel verstandig om te gebruiken. Het opbouwen van één voerplek is i.v.m. de stroming moeilijk. Het is dan de keuze om of heel veel voer te brengen en een voerspoor op te bouwen of je kiest voor een geurspoor door vaster voer in de korf te doen. Beide manieren kunnen werken en vangen vis.

Met de vaste stok is het driftend vissen mogelijk. Vrij dicht onder de kant is vis te vangen, vooral daar waar je niet meer op de bodem kunt kijken. Verder uit de kant kan ook driftend gevist worden met een lange opslag, dit is wel een intensieve visserij. Het vissen met stromingsdobbers hebben we nog niet geprobeerd, dit is mogelijk een methode die ook toegepast kan worden.


Vissers in de geul. Op de achtergrond zijn de oude kribrestanten goed herkenbaar.

Onderzoek naar ervaringen sportvissers

Vanuit de Radboud Universiteit wordt er onderzoek gedaan naar ervaringen van sportvissers  die vissen of hebben gevist in de geul. Voor deze onderzoeken worden sportvissers gevraagd hun ervaringen in de geul door te geven. De ervaringen worden meegenomen in het belevingsonderzoek. Dit onderzoek kijkt naar de ervaringen van sportvissers voordat de geul er lag en nadat de geul is aangelegd en welk effect dit heeft op de wijze zoals vissers dit ervaren. Voor dit onderzoek zijn we nog op zoek naar deelnemers die ervaringen willen doorgeven. Er is een korte vragenlijst voor mensen die hebben gevist in de geul en dit niet meer doen en er is een traject voor de fanatiekere geulvissers die hier hun ervaringen voor langere tijd kunnen doorgeven. In deze folder vind je meer informatie over het onderzoek.

Aanvullende informatie is te vinden via volgende kanalen:


De vangst van een van de deelnemers aan het proefvissen.

Visstand onderzoek

De Radboud Universiteit kijkt ook naar de visstand in de geul. Hiervoor wordt in de zomer met een kleine zegen en elektrisch gevist op jonge vis. Dit wordt een aantal jaren achter elkaar herhaald om te kunnen zien welke vissoorten in de geul voorkomen. Deze resultaten worden vergeleken met de visstand in een kribvak. Op deze manier hopen de onderzoekers een uitspraak te kunnen doen over het effect van een langsdam op de visstand in de rivier, wanneer deze op meer plaatsen zou worden aangelegd.

Het onderzoek van de Radboud Universiteit beperkt zich tot jonge vis. Voor de sportvisserij is juist interessant welke volwassen vissoorten er voorkomen i.v.m. de visserijmogelijkheden in de geul. Wij zijn dan ook erg geïnteresseerd in vangsten van sportvissers in de nieuwe geul. Tijdens de twee proef sessies die met vrijwilligers zijn gedaan hebben we 9 vissoorten gevangen, maar we zijn er van overtuigd dat er meer te vangen moet zijn. Het doorgeven van de vangsten kan via deelname aan het belevingsonderzoek, maar mag ook via ons contactformulier doorgegeven worden.

Klik hier voor de presentatie die Frank Collas (onderzoeker Radboud Universiteit) heeft gegeven tijdens de informatie avond voor sportvissers op 30-05-2016.


Een blauwneus die wordt opgemeten.

Onderzoek met ankerkuil

In 2019 is er twee keer gevist op een bijzondere methode, namelijk met de ankerkuil. Voor het onderzoek werd de specialistische kennis van beroepsvisser Job Bout ingehuurd. Hij kwam met zijn kotter TH16 helemaal uit Tholen om te vissen met de ankerkuil in de Waal bij Tiel. Er is van maandag tot en met donderdag overdag en 's nachts gevist met dit vistuig. Het doel van dit onderzoek is samen met Duitse natuurorganisaties kennis vergaren over trekvis. In dit geval hoe goed de ankerkuil zich leent voor dit type onderzoek, welke vissoorten we zien tijdens de trekperiodes (voorjaar en najaar) en welk deel van de migrerende aal beschadigd is.

De resultaten zijn tot nu toe veelbelovend. Veel trekvissoorten laten zich niet tijdens regulier visstandonderzoek vangen. Met de ankerkuil werden jonge exemplaren van zalm, zeeforel, elft, houting, zeeprik en relatief veel rivierprik gevangen. Een duidelijk toegevoegde waarde.

Het onderzoek met de ankerkuil werd mede mogelijk gemaakt door internationale samenwerking vanuit het project Groen Blauwe Rijn Alliantie. Dit project startte in 2017 en heeft als doel kennis te ontwikkelen over de natuur langs de Rijn. De Groen Blauwe Rijn Alliantie is een samenwerking van ARK Natuurontwikkeling, Bezirksregierung Düsseldorf, Rijkswaterstaat Oost Nederland, Waterschap Rijn en IJssel, De Bastei, Sportvisserij Nederland, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, NABU-Naturschutzzentrum Niederrhein, Biologische Station Kreis Wesel en het Naturschutzzentrum Kreis Kleve.

Het grensoverschrijdende project in de Euregio Rijn-Waal wordt financieel ondersteund door de Europese Unie vanuit het INTERREG-programma voor regionale ontwikkeling, de Provincie Gelderland en de Duitse Deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Voor Sportvisserij Nederland ligt de nadruk op het herstel van de visstand. De terugkeer van zalm, zeeforel en uiteindelijk steur is daarbij de stip aan de horizon.

Plastic

Een zorgwekkend bij effect van het onderzoek met de ankerkuil is de hoeveelheid plastic die werd opgevist. Rijkswaterstaat onderzoekt het aangetroffen plastic om uiteindelijk ook een goede inschatting van dit milieuprobleem te kunnen maken. De hoeveelheden zijn verontrustend. Scheepschroeven en stroming zorgen voor het verpulveren van plastic in de rivier tot uiteindelijk microplastics. En juist de microplastics (0,05-5 mm) zijn gevaarlijk voor het waterleven, omdat het onder andere met het eten in vis en andere organismen terecht komt.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.