Exoneratiebeding (uitsluiting aansprakelijkheid)

De persoon die deelneemt aan deze wedstrijd gaat akkoord met de onderstaande bepalingen. 
Deelname zonder acceptatie van dit beding is niet mogelijk. 

Dit document is ook te downloaden door hier te klikken

1) Risico’s van deelname

Hoewel sportvissen geen gevaarlijke sport of buitenactiviteit is, kan er altijd iets gebeuren waardoor er schade ontstaat bij een persoon of aan diens eigendom. Denk hierbij aan een val van een steiger, een fietser die over een hengel heen rijdt of het afgelasten van een wedstrijd waar al bepaalde kosten door de deelnemers voor zijn gemaakt. Veel schadeveroorzakende gevallen kunnen voorkomen worden door een goede voorbereiding van de deelnemer. U bent daar zelf verantwoordelijk voor. Zorg dus dat u beschikt over voldoende ervaring en u zelf goed voorbereidt. Loop voor een wedstrijd uw materiaal na, check het weerbericht, draag de juiste kleding enzovoort.

2) Uitsluiting (deel) aansprakelijkheid

Hengelsport Federatie Midden Nederland organiseert deze wedstrijd maar heeft slechts beperkte invloed op het ontstaan van schade bij deelnemers. Zij aanvaardt daarom als organisator slechts in beperkte mate aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het deelnemen aan deze wedstrijd, en alleen voor zover deze haar wettelijk en rechtsgeldig kan worden aangerekend. In het algemeen is deelname voor eigen risico van de deelnemer(s) en aanvaardt Hengelsport Federatie Midden Nederland geen aansprakelijkheid voor schade welke niet gedekt en uitgekeerd wordt door een door haar afgesloten verzekering. Hengelsport Federatie Midden Nederland aanvaardt nadrukkelijk geen aansprakelijkheid voor schade welke (deels) het gevolg is van (eigen) schuld van een schadelijdende of schadeveroorzakende partij. Hengelsport Federatie Midden Nederland aanvaardt ook nadrukkelijk geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van het annuleren of wijzigen van een wedstrijd of een deel daarvan.

3) Gevolgen exoneratiebeding

Door uitsluiting van de een deel van de aansprakelijkheid zoals hierboven is weergegeven kan de deelnemer in sommige situaties door hem geleden schade niet verhalen op de organisator. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situatie waar een deelnemer met gladde laarzen uitglijdt en daardoor een hengeldeel breekt en dit niet kan verhalen op de organisatie. Door het exoneratiebeding ontstaat qua aansprakelijkheid een situatie die vergelijkbaar is met het vissen buiten een wedstrijd om.


Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.