PRIVACYVERKLARING VAN HENGELSPORT FEDERATIE MIDDEN NEDERLAND

Hengelsport Federatie Midden Nederland is gevestigd te Westervoort en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09169836. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Hengelsport Federatie Midden Nederland verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Hengelsport Federatie Midden Nederland verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van een bij Hengelsport Federatie Midden Nederland aangesloten hengelsportvereniging of landelijke specialistenorganisatie;
b. een product of dienst afneemt bij Hengelsport Federatie Midden Nederland (zoals extra toestemmingen, een abonnement op onze nieuwsbrieven of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 Hengelsport Federatie Midden Nederland verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. betaalgegevens;
i. het lidmaatschap(snummer) van een hengelsportvereniging;
j. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
k. vangstgegevens (exif-data, datum, locatie, vissoort e.d.);
l. browsercookies.

1.3 Hengelsport Federatie Midden Nederland kan deze gegevens gebruiken om:

 • het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
 • beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
 • voorlichting (informatievoorziening);
 • onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
 • het leveren van producten en diensten;
 • het organiseren van beurzen, wedstrijden en evenementen
 • het organiseren van opleidingen en cursussen; 
 • handhaving.

2.  INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR


U kunt contact opnemen met Hengelsport Federatie Midden Nederland via telefoonnummer 026-3212045 of per e-mail: info@hfmiddennederland.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop Hengelsport Federatie Midden Nederland persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die Hengelsport Federatie Midden Nederland met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Hengelsport Federatie Midden Nederland.

(e) verzoek om verwijdering van persoonsgegevens: ga naar MijnSportvisserij.nl en kies bij het contactformulier 'aanvraag verwijderen persoonsgegevens'.

3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS


3.1 Hengelsport Federatie Midden Nederland zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 Hengelsport Federatie Midden Nederland treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4.DERDEN


4.1 Hengelsport Federatie Midden Nederland kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
 • aangesloten specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
 • verwerkers van Hengelsport Federatie Midden Nederland (voor de uitvoering van de dienstverlening);
 • personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving
 • personen en instanties die zich bezighouden met onderzoek naar biodiversiteit en visbestanden

4.2 Hengelsport Federatie Midden Nederland verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Hengelsport Federatie Midden Nederland daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5.WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Westervoort, februari 2022

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.