Karperbeheer

De karper is een erg populaire sportvis, het vissen op karper is een discipline die nog steeds aan populariteit wint. De behoefte om karperbestanden te beheren en op peil te houden is vanuit de sportvisserij dan ook groot. Om ervoor te zorgen dat wateren aantrekkelijk blijven voor de karpervissers worden er door de hengelsport federatie karpers uitgezet in diverse wateren die hiervoor geschikt zijn. Dergelijke uitzettingen worden vaak vormgegeven als een zogenaamd "Spiegelkarper project" of SKP genoemd. Om variatie in de karperbestanden te behouden zet de federatie vrijwel altijd 50% spiegelkarper en 50% schubkarper uit. Daarbij worden er ook regelmatig verschillende kwekers gebruikt om variatie in beschubbing en bouw van de vissen te waarborgen. 

Bij de meeste SKP's vind er monitoring plaats van de uitgezette spiegelkarpers. De spiegelkarpers hebben een uniek schubbenpatroon waardoor ze individueel herkenbaar zijn. Dit maakt dat de vissen hun hele leven gevolgd kunnen worden. Hierdoor kan er informatie verzameld worden over gezondheid van de vis, groei en migratiegedrag. Vissers kunnen hun vangsten melden via een speciaal hiervoor opgezette facebookpagina. Op deze facebookpagina zijn ook alle gefotografeerde spiegelkarpers te vinden en er worden terugmeldingen van vissers gedeeld met achtergronden over de vangst.


Een plankfoto van een spiegelkarper.

Richtlijn Uitzet Karper

Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en Sportvisserij Nederland hebben op 6 juli 2016 hun handtekening gezet onder de ‘Richtlijnen uitzet karper’. Daarmee is er een landelijke aanpak voor de beoordeling van het uitzetten van karper gekomen. Deze richtlijnen zijn december 2019 geëvalueerd en op 18 december 2020 herzien.

Deze richtlijnen bepalen voor de meeste wateren hoeveel karper er uitgezet mag worden. Voor meer informatie klik hier. Alle uitzettingen die door de federatie worden gerealiseerd zijn getoetst aan deze richtlijnen.

Karpernota's Sportvisserij Nederland

Sportvisserij Nederland heeft een aantal rapporten opgesteld waarin alle beschikbare informatie over de karper bij elkaar is geraapt en gebundeld is in een dik boekwerk. Deze rapporten geven enorm veel inzicht en kennis over o.a. over de invloed van karper op KRW waterlichamen, historie, verspreiding etc. Interessant voor liefhebbers en belangrijk in de discussie over karper en karperuitzet in Nederland.

Hieronder zijn de deelnota's te downloaden:

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.