Lijsten van Viswateren

Tezamen met je VISpas of Kleine VISpas vormen de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren de schriftelijke toestemming om ergens te mogen vissen. In de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren zijn die wateren opgenomen, waar je mag vissen met het betreffende document. We onderscheiden twee soorten Lijsten van Viswateren:

Iedere visser ontvangt bij zijn/haar VISpas 2015 de Aanvulling 2015. De in deze lijst vermelde wateren zijn een aanvulling op de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2013-2014-2015. In deze wateren mag worden gevist door de houder van een geldige VISpas, onder de algemene voorwaarden zoals vermeld in de Gezamenlijke Lijst en de voorwaarden zoals vermeld bij de verschillende federaties. Bij het vissen in de genoemde wateren dient u naast de VISpas en de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren de Aanvulling 2014 bij u te hebben.

Digitale aanvullingslijsten

De Lijsten van Viswateren worden regelmatig aangevuld via de zogenaamde digitale aanvullingslijsten, behorende bij de Gezamenlijke Lijst van Landelijke Viswateren of Kleine Lijst van Viswateren. Een print van deze aanvullingslijst dient als schriftelijke toestemming. Ongeveer maandelijks wordt er een nieuwe digitale aanvullingslijst gepubliceerd met daarin extra mogelijkheden voor de sportvisser.

  • Klik hier voor de laatste aanvullingen op de lijst van viswateren

Nachtvissen, derde hengel en gebruik van een schuilmiddel

Tenslotte zijn de wateren in de Lijst al dan niet voorzien van diverse symbooltjes. Deze symbooltjes geven aan of je er mag nachtvissen  (mits in bezit van de landelijke Nachtvistoestemming) of je er met drie hengels mag vissen  (mits in bezit van de Derde hengeltoestemming) en of je er tijdens het nachtvissen een schuilmiddel gebruikt mag worden . Wanneer het onbekend is of een schuilmiddel mag worden gebruikt staat er geen symbooltje. In dat geval dien je in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente te kijken of het gebruik van een schuilmiddel is toegestaan. Een complete uitleg over het nachtvissen, de derde hengel en het gebruik van eens schuilmiddel vind je in dit infoblad.

Visplanner

Als u wilt weten welke wateren er in de lijsten van viswateren zijn opgenomen, open dan een van de bovenstaande lijsten. Als u wilt weten waar de wateren in deze lijsten liggen, start dan de Visplanner.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.