VISpas

 • 1. Ik ben mijn VISpas kwijt, waar kan ik een nieuwe krijgen?
  U kunt contact opnemen met Sportvisserij Nederland, zij maken een nieuwe pas aan en brengen hiervoor € 3,50 in rekening voor het maken van de VISpas.
 • 2. Ik ben mijn lijst van viswateren kwijt, waar kan ik een nieuwe krijgen?
  U kunt de Landelijke Lijst van Viswateren / verenigingslijst op vertoon van uw VISpas afhalen bij het verkooppunt van uw vereniging of bij uw vereniging. Deze heeft men in voorraad liggen.

  Als u dit jaar nieuw lid bent geworden, dan behoorde u alle Lijsten van Viswateren direct mee te krijgen bij uw tijdelijk bewijs van lidmaatschap. 

  Ook kunt u via de website van Sportvisserij Nederland een nieuwe lijst aanvragen, hiervoor brengen zij € 3,00 in rekening. 
 • 3. Ik wil mijn VISpas opzeggen, waar kan ik dit doen?
  Dit dient *vóór 1 oktober te gebeuren bij de vereniging waarbij de visser is aangesloten. De vereniging wijzigt dit in de ledenadministratie en de VISpas wordt voor het volgende jaar niet meer verstuurd.

  *In geval van overlijden kan een uitzondering gemaakt worden op de datum van 1 oktober.
 • 4. Ik wil een VISpas aankopen, waar kan ik dit doen?
  Een VISpas kun je kopen bij de lokale hengelsportvereniging of hengelsportzaak. Het handigste is om even te kijken op www.vispas.nl, daar is een overzicht te vinden van verenigingen die online de VISpas verkopen.
 • 5. Is mijn online bestelde VISpas meteen geldig?
  Ja, mits je een kopie bij je hebt van de pagina van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren waarop het water staat vermeld waar je op dat moment wilt vissen. Samen vormt dit de benodigde “Schriftelijke toestemming”. Het boekje zelf krijg je later bij de VISpas meegestuurd.
 • 6. Heeft mijn kind een VISpas nodig?
  Jeugdleden onder de 14 jaar, peildatum 1 januari, kunnen onder begeleiding van een volwassen persoon met het juiste document mee vissen. De jeugd mag met 1 hengel vissen en aangewezen aassoorten vissen. (dus niet met kunstaas e.d.)
 • 7. Ik heb mijn VISpas niet ontvangen, wat moet ik doen?
  De meeste aanvragen worden binnen 4 weken afgehandeld. Is de VISpas na 4 weken nog niet ontvangen kan de visser het beste contact opnemen met Sportvisserij Nederland om te kijken of de VISpas is verzonden en ergens is blijven steken.
 • 8. Op mijn VISpas staat een verkeerde geboortedatum, adres of naam?
  Een VISpas zonder juiste naam en geboortedatum is niet geldig. Wijzigingen dienen doorgegeven te worden aan Sportvisserij Nederland. Via de website van Sportvisserij Nederland kunnen de wijzigingen worden doorgegeven, u ontvangt dan binnen 3 dagen een duplicaat van uw VISpas. Zie website Sportvisserij Nederland
 • 9. Waarom kan ik niet met de VISpas overal vissen?
  In Nederland heeft iedereen een schriftelijke toestemming nodig van de visrechthebbende. In bijna alle gevallen is dit de VISpas samen met de landelijke lijst van viswateren. In Nederland zijn er heel veel visrechthebbenden, een groot aantal hebben het viswater ingebracht in de landelijke en of federatieve lijst van viswateren. Hierdoor is het viswater bevisbaar voor iedereen. 

  U kunt op de vernieuwde www.visplanner.nl al het ingebrachte viswater bekijken. 

  Sportvisserij Nederland tracht door veel aandacht te besteden aan het inbrengen van het water in de landelijke lijst tot 1 VISpas te komen voor iedereen. Helaas zijn er altijd verenigingen/ particulieren die dit niet wensen. Bepaalde verenigingen behouden het verenigingswater alleen voor de eigen leden en niet voor iedereen. Wij proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen, alleen dit lukt niet altijd en hierdoor kan het zijn dat sportvissers meerdere VISpassen nodig hebben. 

  De sportvisser kan op de ALV dit aankaarten en de vereniging proberen te stimuleren op het viswater alsnog in te brengen, zodat we uiteindelijk tot 1 VISpas komen. Aangezien de laatste jaren allerlei aanvullingen zijn geweest, betekent dit dat er steeds meer water beschikbaar komt voor alle sportvissers. 

  Mocht u toch twee lidmaatschappen nodig hebben, dan kunt u de evt. dubbele afdracht terughalen via www.vispas.nl dubbele afdracht. Op deze manier hoeft u in ieder geval maar 1 keer de landelijke afdracht te betalen en is het vissen bij meerdere verenigingen goedkoper.
 • 10. Als ik een VISpas later in het jaar koop, waarom moet ik dan toch voor het hele jaar betalen?
  Het lidmaatschap van de VISpas is een kalenderjaar geldig, dit betekent dat het lidmaatschap ingaat van 1 januari t/m 31 december van een jaar. Rechtsboven op de VISpas staat het jaartal.  Echter de praktijk is dat mensen pas gaan vissen rondom juni, dit vanwege het warmere weer. Deze mensen kiezen er dus voor om later te gaan vissen, waardoor ze niet in alle jaargetijde aan de waterkant zitten. Er zijn zelfs vissers die alleen in najaar vissen vanwege het roofvisseizoen of toeristen die een week gebruik maken van de VISpas. Zij betalen dus dezelfde contributie, maar vissen minder maanden dan de andere vissers. We kijken bijvoorbeeld ook niet naar de frequentie van het vissen, degene die éénmalig vissen betalen net zoveel als de leden die dagelijks vissen.

  Het is lastiger om VISpassen uit te geven die per datum geldig zijn, dan krijgt 3/4 van Nederland een VISpas 2014 en de andere kwart krijgt een VISpas 2014/ 2015 die bijvoorbeeld geldig is tot 1-6-2015 en de ander weer 1-9-2015. Dit verhoogt de kans op fouten aanzienlijk en zal de prijs van de VISpas een stuk hoger maken.

  De meeste verenigingen sturen rondom november/december de facturen naar de leden, vervolgens kan men de VISpas betalen en heeft men het document voor 1 januari binnen. Zo zien wij het ook het liefst bij Sportvisserij Nederland. Deze mensen kunnen dus het hele jaar genieten van de visserij.<br>
 • 11. VISpas overige vragen
  Zit uw vraag er niet bij stel hem via vispas@sportvisserijnederland.nl

Jeugdvispas

 • 1. jeugdVISpas geboortedatum / naam fout.
  Klik hier om uw juiste geboortedatum / naam door te geven.
 • 2. jeugdVISpas kwijt.
  Vul hier het formulier in als u de jeugdVISpas kwijt bent.
 • 3. jeugdVISpas verhuizing.
  Uw hengelsportvereniging beheert een eigen ledenadministratie. Het is daarom de bedoeling dat u uw adreswijziging doorgeeft bij uw eigen hengelsportvereniging. De gegevens van uw vereniging kunt u vinden aan de voorkant van uw VISpas of via www.vispas.nl -> zoek vereniging.
 • 4. jeugdVISpas opzeggen / overlijden doorgeven.
  Het opzeggen van de jeugdVISpas moet voor 1 oktober en dit kan alleen bij uw eigen hengelsportvereniging. De gegevens van uw vereniging kunt u vinden aan de voorkant van uw VISpas of via www.vispas.nl ->zoek vereniging.
 • 5. Welk document heeft de jeugd nodig.
  Jeugdleden onder de 14 jaar, peildatum 1 januari, kan onder begeleiding van een volwassen persoon met het juiste document zonder document mee vissen. De jeugd mag met 1 hengel vissen. 

  Als jeugd alleen gaat vissen, dan hebben ze of een jeugdvergunning of jeugdVISpas van de vereniging nodig. Je wordt dan lid van een hengelsportvereniging. Als het jeugdlid met 1 hengel vist en aangewezen aassoorten(geen roofvis) dan heeft hij/zij genoeg aan een jeugdvergunning. Met deze jeugdvergunning mag hij/zij alleen op de verenigingswateren vissen. 

  Met de jeugdVISpas daarentegen mag het jeugdlid bijna overal vissen, met twee hengels en op roofvis. 

  Lid worden van een hengelsportvereniging is heel eenvoudig en bij een hengelsportvereniging en/ of hengelsportzaak/dierenspeciaalzaak bij u in de buurt. Deze kunt u vinden via www.vispas.nl zoek vereniging.
 • 6. jeugdVISpas kopen.
  De jeugdVISpas is het lidmaatschapsbewijs van een vereniging. U krijgt daarbij lijsten van viswateren waar u mag vissen. U dient lid te worden bij een vereniging om de jeugdVISpas te bemachtigen. Als u nog geen lid bent van een vereniging, dan kunt u de jeugdVISpas kopen bij de hengelsportvereniging en/ of hengelsportzaak/dierenspeciaalzaak bij u in de buurt. 

  U krijgt bij het verkooppunt een Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap mee, met de bovenkant kunt u direct gaan vissen en is een maand geldig. Door de onderkant (Aanvraag Definitief Lidmaatschap) op te sturen naar Sportvisserij Nederland zorgt u ervoor dat wij een jeugdVISpas voor u kunnen aanmaken. Deze VISpas wordt binnen 15 werkdagen na ontvangst van ‘Aanvraag Definitief Lidmaatschap’ opgestuurd naar u. 

  De kosten voor de jeugdVISpas zijn afhankelijk van de verenigingscontributie, maar de prijs zal tussen de € 27,50 en € 50,- zijn.
 • 7. jeugdVISpas niet ontvangen
  Via www.vispas.nl status aanvraag kunt u controleren wanneer u de jeugdVISpas kunt verwachten.
 • 8. jeugdVISpas overige vragen.
  Zit uw vraag hier niet bij stel hem via vispas@sportvisserijnederland.nl

Kleine VISpas

 • 1. Kleine VISpas mijn geboorte datum / naam is fout.
  Klik hier om uw juiste geboortedatum / naam door te geven.
 • 2. Kleine VISpas kwijt.
  Vul hier het formulier in als u de Kleine VISpas kwijt bent.
 • 3. Kleine VISpas verhuizing.
  Klik hier om uw verhuizing door te geven.
 • 4. Kleine VISpas opzegging / overlijden doorgeven.
  Klik hier om opzegging / overlijden door te geven.
 • 5. Hoe kan ik mijn Kleine VISpas omruilen voor VISpas?
  Alle rechten en plichten van de Kleine VISpas zitten al bij de VISpas in. Dit betekent dat u de Kleine VISpas overbodig is op het moment dat u de VISpas heeft.

  De VISpas levert Sportvisserij Nederland in tegenstelling tot de Kleine VISpas niet direct uit aan de sportvisser. U kunt de VISpas van de plaatselijke hengelsportvereniging verkrijgen bij een plaatselijke hengelsportzaak/ grote dierenspeciaalzaak. 

  U krijgt daar, ter betaling, een voorlopig bewijs van lidmaatschap mee. Met de bovenkant kunt u per direct vissen, met de onderkant kunt u de VISpas aanvragen. Wij maken vervolgens de VISpas aan en sturen die naar u op. 

  Tenslotte kunt u nog €10,- van de Kleine VISpas terugkrijgen door de Kleine VISpas te retourneren naar Sportvisserij Nederland met vermelding van uw rekeningnummer. U kunt dit samen met de Aanvraag Definitief Lidmaatschap meesturen of een kopie maken van uw VISpas en deze samen met de Kleine VISpas meesturen. U kunt het adresseren aan: 

  Sportvisserij Nederland 
  T.a.v. Afdeling Visdocumenten & Controle 
  Postbus 162
  3720 AD Bilthoven
 • 6. Voor wie is de Kleine VISpas bedoeld?
  Om in het Nederlandse binnenwater te mogen vissen heeft u altijd schriftelijke toestemming van de visrechthebbende nodig. 

  De Kleine VISpas vormt samen met de Kleine Lijst van Viswateren de wettelijk vereiste schriftelijke toestemming voor die wateren die in de Kleine Lijst van Viswateren zijn genoemd. Met de Kleine VISpas mag u met één hengel vissen met de zogenoemde “aangewezen” aassoorten. De aangewezen aassoorten zijn: brood, aardappel, deeg, kaas, granen, zaden, worm, steurkrab, insectenlarven (bijvoorbeeld maden) en nabootsingen van insectenlarven die niet groter zijn dan 2,5 cm. Met de Kleine VISpas kunt u dus niet op roofvis vissen met kunstaas of een stukje vis of een dood visje. 

  Veel sportvissers, die geen lid zijn van een vereniging, ontvangen de Kleine VISpas al jaarlijks thuis via Sportvisserij Nederland. Maar ook is de Kleine VISpas te koop op de grotere postkantoren [ zij vragen balie vergoeding ] en via internet www.vispas.nl Kleine VISpas bestelformulier. Jongeren tot en met 14 jaar hebben per 1 januari 2007 ook de Kleine VISpas nodig, als zij met een hengel en met een door de minister van EL&I aangewezen aassoort vissen.

  Wilt u met twee hengels, met alle aassoorten en/of op wateren vissen die niet in de kleine Lijst van Viswateren staan, dan heeft u in 95% van de gevallen een VISpas nodig. De VISpas kunt u verkrijgen bij één van de 1.000 hengelsportverenigingen die bij Sportvisserij Nederland zijn aangesloten. Op onze website www.vispas.nl zoek vereniging kunt u zien welke hengelsportverengingen bij ons zijn aangesloten. Ook de plaatselijke hengelsportzaak verkoopt vaak de VISpas. Bij de VISpas krijgt u één of meer uitgebreide lijsten van viswateren. Ook bij de VISpas geldt dat deze alleen geldig is in combinatie met de uitgebreide lijst(en) van viswateren. U moet dus altijd zowel de VISpas als de lijst(en) van viswateren bij u hebben. 

  Doe de VISpascheck via: www.vispas.nl
 • 7. Waar mag ik vissen met de Kleine VISpas?
  U kunt op www.visplanner.nl vinden waar u met de Kleine VISpas mag vissen. Ook kunt u in de Kleine Lijst van Viswateren zien waar u mag vissen. www.vispas.nl lijsten van viswateren.

 • 8. Kleine VISpas overige vragen.
  Zit uw vraag er niet bij stel hem via kleinevispas@sportvisserijnederland.nl
 • 9. Mag ik met de Kleine VISpas op snoek vissen met een dode aasvis?
  Nee, want met de Kleine VISpas mag u alleen vissen met de zogenoemde “aangewezen aassoorten” en een dode aasvis is geen “aangewezen aassoort”. U moet dus in bezit komen van een andere toestemming (vergunning) om met een dode aasvis te mogen vissen. Het vissen met een dode aasvis is toegestaan als u in bezit bent van een VISpas. Om een VISpas te krijgen moet u lid worden van een hengelsportvereniging die is aangesloten bij Sportvisserij Nederland. U kunt lid worden bij de hengelsportvereniging zelf en ook vaak bij de hengelsportzaak.

Lijsten van Viswateren

 • 1. Landelijke Lijst / Verenigingslijst kwijt
  U kunt de Landelijke Lijst van Viswateren / verenigingslijst op vertoon van uw VISpas afhalen bij het verkooppunt van uw vereniging of bij uw vereniging. Deze heeft men in voorraad liggen.

  Als u dit jaar nieuw lid bent geworden, dan behoorde u alle Lijsten van Viswateren direct mee te krijgen bij uw tijdelijk bewijs van lidmaatschap. 

  Wij kunnen de Landelijke Lijst opsturen, echter wij hanteren € 3,50 administratie- en portokosten. DIT GELDT NIET VOOR UW VERENIGINGSLIJST. Klik hier en u ontvangt de Landelijke Lijst van Viswateren binnen 5 werkdagen thuis.
 • 2. De Landelijke Lijst van Viswateren is veel groter geworden, waarom is dat?
  De reden is simpelweg dat er veel meer water in staat dan voorheen, in totaal heb je nu 25 procent meer visstekken tot je beschikking voor hetzelfde geld! Zo hebben de federaties Groningen-Drenthe en Fryslân bijvoorbeeld veel meer wateren ingebracht zodat iedere houder van de VISpas daar zonder verdere documenten kan vissen.

 • 3. Waarom zitten niet alle wateren in de Landelijke Lijst van Viswateren?
  Verenigingen en federaties brengen heel veel water in, maar houden soms kleine kwetsbare wateren exclusief voor hun leden of binnen de federatievergunning. Evengoed is viswater in particulier bezit of omwille van natuurbescherming niet toegankelijk voor vissers. Dat zal altijd zo blijven. Wij hopen en verwachten echter dat de landelijke lijst in de toekomst nog verder wordt uitgebreid. De nieuwe dikke viswaterlijst is daartoe al een stevige aanzet.

  Zodra er extra wateren worden toegevoegd aan de Landelijke Lijst worden deze op de website gezet. www.vispas.nl lijsten van viswateren.
 • 4. Het lukt me niet om de lijsten van viswateren te openen, hoe kan dit?
  Waarschijnlijk heb je last van een pop-up blocker. Deze popup blocker kun je in je browser in- en uitschakelen. Een andere reden kan zijn dat je geen Acrobat Reader hebt geïnstalleerd op je computer. Deze is gratis te donwloaden.
 • 5. Waarom heb ik een VISpas en een lijst van viswateren nodig?
  De regels om te mogen vissen in de Nederlandse binnenwateren staan in de Visserijwet. Kort gezegd komt het erop neer dat je een schriftelijke toestemming bij je moet hebben om te mogen vissen. In de meeste gevallen is dat een VISpas in combinatie met een Lijst van Viswateren. Als een water in de lijst staat, dan mag je er vissen anders niet. Het is aan de sportvisser om aan te tonen of die ergens mag vissen. 

  De wateren die in de Lijst van Viswateren staan, zijn ingebracht door visrechthebbende federaties en verenigingen. Visrechten zijn, op een enkele uitzondering na, verbonden aan de ondergrond. Als je eigenaar bent van de ondergrond, dan ben je ook rechthebbende het visrecht. Dat visrecht kan worden verhuurd. Wat ook gebeurt, veelal aan hengelsportverenigingen. Je kunt je dus voorstellen dat de visrechten, net als bij grondeigendom, enorm versnipperd zijn. Voor elk stukje water een andere visrechthebbende. 

  Het streven van Sportvisserij Nederland is om zoveel mogelijk viswater beschikbaar te krijgen voor de aangesloten sportvissers. In grote lijnen hebben de verenigingen en federaties van Sportvisserij Nederland de visrechten van 95% van alle binnenwateren. Ongeveer 85% van al het binnenwater is opgenomen in de Landelijke Lijst van Viswateren. 

  We proberen dan ook om de Landelijke Lijst zo dik mogelijk te maken… Want als eenmaal zo goed als al het water erin staat, dan kun je de landelijke lijst ook laten vervallen en achterop de VISpas zetten in welke paar wateren je niet terecht kan. Met de invoering van de VISpas is extra ingezet om meer water beschikbaar te krijgen. Dat is ook gelukt. Tientallen wateren zijn erbij gekomen. In de afgelopen jaren zijn er weer wateren bijgekomen, deze staan in de aanvullingslijsten. 

  Als je de situatie in Nederland vergelijkt met het buitenland dan hebben we hier het geluk dat enorm veel wateren worden uitgewisseld. In Duitsland heb je voor elk stukje beek weer een andere vergunning nodig, die daarbij soms per dag nog meer kost dan de VISpas (voor een heel jaar). Het gras is niet altijd groener bij de buren. 

  De sleutel om te komen tot een landelijk dekkende VISpas ligt bij de visrechthebbenden. Veelal de visvereniging, waar u lid van bent. En als leden kunt u bepalen wat de verenigingen doen. Als die verenigingen allemaal zeggen; ‘wij brengen onze wateren in’. Dan hebben we bereikt wat eigenlijk alle sportvissers willen: één document, overal vissen.

  Naast de VISpas is voor sportvissers die van meerdere verenigingen lid zijn, de extra VISpas ingevoerd. Voor die tweede, derde etc. (extra) VISpas hoef je geen landelijke afdracht te betalen. Daarmee wordt het een stuk goedkoper. Zo zijn sommigen bijvoorbeeld lid van drie verenigingen. Bij de eerste vereniging betaal je bijvoorbeeld €35, bij de tweede en derde ongeveer €15. 

  Uit bovenstaande tekst blijkt dat het allemaal niet zo gemakkelijk is. Het mogen vissen is niet zo vanzelfsprekend als de meeste sportvissers denken. Sportvisserij Nederland probeert binnen de mogelijkheden die zij heeft, en de wettelijke kaders, het allemaal zo goed mogelijk te regelen. Waarbij de VISpas en Lijst van Viswateren momenteel de minst slechte oplossing is.
 • 6. Waarom nog steeds een papieren landelijke lijst meenemen?
  In 2006 heeft er een wetswijziging plaatsgevonden, zodat wij de VISpas konden introduceren. Helaas stond al in de wet dat iemand een schriftelijke toestemming van de visrechthebbende nodig heeft. 

  Alleen het woordje schriftelijk maakt het zo lastig, dit betekent op papier en daarom is de landelijke lijst ook nodig. 

  Wij willen uiteraard het systeem vergemakkelijken, er zal echter eerst een wetswijziging moeten plaatsvinden. 

  Een ander systeem waar wij aan zitten denken, is dat de controlerende instantie de vispas scanned. En vervolgens kan zien of men op de juiste plaats vist. 

  Op het moment zijn er veel ideeën die spelen, alleen de wetswijziging zal eerst doorgevoerd moeten worden.

Nachtvis- en Derdehengel toestemming

Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap (VBL)

Visplanner

 • 1. Ik krijg geen kleuren te zien waar ik wel en niet mag vissen. Wat nu?
  Vul je VISpasnummer(s) in en kies vervolgens plaats of postcode. In de app voor Android of iOS doe je dat onder 'Instellingen'.

  Op de website kan dat op twee manieren:
  1. Door in het linkermenu eenmalig een VISpasnummer in te voeren
  2. Door je eenmalig te registreren en in je profiel één of meer VISpasnummers in te voeren. Zolang je ingelogd blijft, wordt je VISpasnummer onthouden.
  3. Druk op de knop ververs gegevens, rechts boven in het scherm.
 • 2. Hoef ik de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren nu niet meer mee te nemen naar de waterkant?
  Voorlopig is alleen de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswareren (het groene boekje) rechtsgeldig. De visplanner voorlopig nog niet. In de toekomst willen we dit wel voor elkaar krijgen.
 • 3. Ik mag met mijn vipas op een water vissen dat niet in de visplanner staat. Hoe kan dat?
  Nog niet alle wateren van verenigingen staan in de visplanner. Sportvisserij Nederland is bezig deze verenigingswateren zo compleet mogelijk in de visplanner te krijgen. Je mag dus wel vissen op de wateren die aangegeven staan op de lijst van viswateren die je van jouw vereniging heeft gekregen. Neem deze dus ook altijd mee naar de waterkant.
 • 4. Ik heb meerdere VISpassen. Hoe kan ik deze invullen?
  Log in met jouw account of maak een account aan; 
  Vervolgens klik je op profiel wijzigen; 
  Bij de grote + kunt je al jouw VISpasnummers verwerken.
 • 5. Wat betekent de lichtblauwe kleur?
  1. Lichtblauw is de ondergrond van de topografische kaart als het water niet aanklikbaar is.  Bij Sportvisserij Nederland is het visrecht onbekend en heeft dit water dus geen kleur gegeven. Het kan zijn dat het van een lokale hengelsport vereniging is of dat je er niet mag vissen.

  2. Als je nog niet ingelogd bent of geen vispasnummer heeft ingevoerd heeft het water een lime kleur.

Waar mag ik vissen

 • 1. Mag ik met de VISpas in alle grote wateren vissen?
  Nee, alleen in de wateren die zijn vermeld in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren behorend bij de VISpas. Openbaar bevaarbaar water zoals dit vroeger was bestaat niet meer. Precieze informatie over de wateren waar je mag vissen kun je vinden op www.visplanner.nl
 • 2. Waar mag ik vissen met (Kleine) VISpas?
  U kunt op www.visplanner.nl vinden waar u met de (Kleine) VISpas mag vissen. Ook kunt u in de (Kleine) Lijst van Viswateren zien waar u mag vissen, zie www.vispas.nl, lijsten van viswateren.

  De Kleine VISpas bevat slecht een klein aantal viswateren ten opzicht van de gewone VISpas. Houdt er bij aanschaf rekening mee dat de Kleine VISpas geen goedkope variant is van de VISpas maar een geheel ander product met veel minder mogelijkheden.

Dubbele afdracht

Vis meenemen

 • 1. Hoeveel vissen mag ik meenemen met de VISpas?
  Roofvis maximaal 2 snoekbaarzen en 1 snoek per persoon per visdag. Op, aan of nabij het viswater mag een visser niet meer dan 10 dode zoetwatervissen groter dan 15cm in zijn bezit hebben. Daarnaast geld dat bepaalde vissen een minimummaat hebben en voor paling geld dat deze altijd teruggezet moet worden.

  LET OP: er zijn verschillen per federatie m.b.t. de hoeveelheid snoek die mag worden meegenomen.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.