Federatie krijgt toestemming om karpersterfte te compenseren

0 1292
02 feb

Eind 2014 en begin 2015 was er een grote karpersterfte in de Bielheimerbeek tussen Varsseveld en Gaanderen. De sterfte begon tussen Aalten en Varsseveld en bereidde zich langzaam stroomafwaarts uit. Overal lagen dode vissen en vissen die je bijna met de handen uit het water kon pakken omdat ze zo slecht in orde waren.

Veel vissen zijn niet gevonden, maar aan de geluiden die we ontvingen van vissers werd duidelijk dat het voor de karpervisserij zo goed als voorbij was. Door de sterfte werd het water voor veel vissers oninteressant en men liet het links liggen. 

Helaas is er nooit een oorzaak gevonden voor de grote sterfte. Omdat er alleen karpers dood gingen moet het iets specifieks zijn geweest en had het niet te maken met bijvoorbeeld de waterkwaliteit.


Dode en zieke vissen eind 2014 en begin 2015

Omdat er reeds goede gesprekken gaande waren met Waterschap Rijn en IJssel over uitzet van karper is ook de sterfte meegenomen in de gesprekken. De vissen hebben er altijd gezwommen en zaten de KRW-doelen nooit in de weg, daar moest toch ruimte zijn om iets te compenseren... Gelukkig was het waterschap bereid om mee te denken in oplossingen. Toen in 2016 de richtlijnen voor karperuitzet in Nederland verscheen, en het waterschap deze richtlijn wilde overnemen, werd het allemaal een stuk eenvoudiger. 

Waterschappen moeten doelen halen voor de Europese Kaderrichtlijn Water en zijn daarom voorzichtig met uitzetten van karpers in hun wateren. Een uitzetting voor de hengelsport moet de doelen van de waterbeheerders niet frustreren. Om dit te voorkomen moet er een onderbouwing komen waaruit blijkt dat een uitzetting kan zonder negatief effect op het water. De richtlijnen voor karperuitzet geven hiervoor goede handvatten. Door enkele stappen te doorlopen kan er een onderbouwing opgesteld worden, dit is gedaan en voorgelegd ter goedkeuring aan het waterschap. Dit heeft geleid tot een toestemming voor karper uitzet.

De uitzetting kon begin 2017 al gerealiseerd worden, er wordt uitgezet tot een eindbestand van 30 kg/ha. In de praktijk gaat dit om 5-6 vissen per hectare. Deze hoeveelheid wordt gezien als veilige norm waarbij geen invloed verwacht wordt op de waterkwaliteit. Omdat er voorheen hogere dichtheden voorkwamen in de beek wordt er doorgesproken met het waterschap of er ruimte is om op langere termijn nog een uitzet te realiseren tot 50 kg/ha. Dit zal op zijn vroegst na 2020 worden als het waterschap de nieuwe gegevens heeft van de KRW-monitoring en zij weten of de waterkwaliteit zich de goede kant op ontwikkelt.

Het resultaat van het overleg is dat er op 22 februari een uitzetting plaatsvindt in de Bielheimerbeek. In totaal worden er over ca. 7 stuwvakken 103 karpers uitgezet. De federatie kiest ervoor om 50% spiegelkarper en 50% schubkarper uit te zetten. De spiegelkarpers worden gemeten, gewogen en aan beide zijden gefotografeerd. Zodoende kunnen de spiegelkarpers later herkend worden en kan er waardevolle informatie verzameld worden over de groei, migratiegedrag etc. Mensen die willen komen kijken zijn welkom omstreeks 12.00 uur aan de Bruggenweg in Doetinchem bij de brug over de Bielheimerbeek.


Voorbeeld gefotografeerde spiegelkarper, deze zijn herkenbaar door het unieke schubbenpatroon.

Via de facebookpagina van de spiegelkarperprojecten binnen onze federatie worden vissers geïnformeerd over uitzettingen en terug meldingen ook kunnen mensen hier hun vangsten doorgeven. Omdat het een van de eerste uitzettingen is volgens de landelijke richtlijnen voor karperuitzet in een KRW-waterlichaam is monitoring een wezenlijk onderdeel. We hopen dan ook dat veel vissers hun spiegelkarpers melden via de facebookpagina of via ons mailadres met daarbij foto(s), afmetingen en vangstlocatie.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.