Vistraject Oude IJssel bij Doetinchem tijdelijk niet bevisbaar!

0 1270
16 mrt

Vanaf vandaag starten de werkzaamheden op wedstrijdparcours De Stokhorst aan de Oude IJssel net buiten Doetinchem. Op dit traject liggen zogenaamde "viskribben" van waaraf heel erg mooi gevist kan worden. Deze visstekken zijn door de jaren heen flink afgetakeld waardoor er herstelwerkzaamheden nodig zijn. De komende 2 weken is firma Hoftijzer bezig om de kribben te herstellen.

Vanwege de komst van de nieuwe hoogspanningsmasten moeten er aan het einde van het parcours 4 kribben worden verwijderd. Het vrijgekomen materiaal wordt vervolgens gebruikt om de kribben die weinig steen meer bevatten te herstellen. De hoogspanningsmast die in het midden van het parcours stond is door de komst van de nieuwe masten verwijderd. Hierdoor is het weer mogelijk om het traject als één aaneengesloten parcours te gebruiken.

Naast het aanvullen van de steenstort op de kribben worden de kribben voorzien van een vlakke betonnen plaat aan het eind van de krib. Dit moet ervoor zorgen dat de kribben langer in goede staat blijven en dat vissers nog beter kunnen zitten op dit mooie parcours. Voor mensen die minder goed ter been zijn worden de eerste 5 kribben die het dichtst bij de parkeerplaats liggen voorzien van een betonnen pad waardoor deze kribben beter toegankelijk zijn.

Het herstellen van de kribben is een initiatief van Federatie Midden Nederland en HSV De Rietvoorn uit Doetinchem en er is subsidie toegezegd vanuit Sportvisserij Nederland. TenneT heeft als compensatie van het verlies van 4 kribben ook een bijdrage geleverd aan het geheel. 

Met deze maatregel zijn de viskribben naar de toekomst toe weer veilig gesteld en blijft dit mooie vistraject behouden!


De situatie van de kribben afgelopen zomer, veel stenen waren verdwenen waardoor je er niet meer fijn kunt zitten.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties