Sportvisserijgebruik visplas 't Hoge Venne in kaart gebracht

0 928
13 mrt

Nabij Heelweg in de Achterhoek ligt een ca. 12 ha grote zandwinplas. Deze plas wordt al sinds de jaren '80 verhuurd door de gemeente Oude IJsselstreek aan HSV 't Hoge Venne uit Varsseveld en is door de vereniging ingebracht in de VISpas. Eind vorig jaar is een rapportrage verschenen van het sportvisserijgebruik op deze plas. Dit onderzoek is gevoed door interviews die een jaar lang hebben plaatsgevonden onder aanwezige sportvissers.

Gebruik Hoge Venne

Alle benaderde sportvissers (100%) waren bereid om de interviewer te woord te staan. Vissers die al eerder zijn geïnterviewd zijn niet opnieuw gevraagd, maar van deze vissers zijn de gegevens van het eerste bezoek overgenomen. Tijdens het grootste deel van de vissessies op ’t Hoge Venne wordt gevist op karper (73%). Daarnaast is er een groep (23%) die aangeeft op witvis te vissen. Verder vist 2% van de vissers op brasem en 1% van de vissers op roofvis (snoek of baars).

Vervoermiddelen

Het overgrote deel (96%) van de sportvissers gebruikt de auto om bij ‘t Hoge Venne te komen. Slechts 3% van de sportvissers gebruikt de fiets en 1% gebruikt de bromfiets om bij het water te komen. Gemiddeld is de reisafstand die vissers afleggen om aan ’t Hoge Venne te komen 21 km. Eén Franse visser heeft aangegeven 1.600 km gereisd te hebben, deze visser is niet meegerekend in het gemiddelde. De verdeling van reisafstand naar aantal vistrips is te zien in onderstaande figuur.


Overzicht reisafstanden sportvissers Hoge Venne.

Het aandeel buitenlandse sportvissers is met ruim 5% laag en bestaat met name uit Duitse sportvissers (4,3%).

De gemiddelde reisafstand naar ’t Hoge Venne is 21 km. Dit betekent dat de vissers uit de wijde omgeving komen. ’t Hoge Venne vervult dus regionaal gezien een belangrijke functie voor de hengelsport. Het overgrote deel van de vissers (96%) komt dan ook met de auto naar dit water. Landelijk gezien (van der Roest & Davids, 2017) geven de vissers aan gemiddeld 15 tot 30 minuten over hun reis te doen, daarvan reist driekwart van de vissers met de auto. Qua afstand zal dit ongeveer gelijk liggen met de reisafstand van 21 km naar ’t Hoge Venne.

Motivatie

Er is ook gevraagd naar de motivatie om dit specifieke water te bezoeken. De rust aan het water blijkt een grote motivator, 36% van de vissers geeft aan hier voor de rust te komen. Ook komen er relatief veel mensen (17%) op het water af vanwege de goede visstand. Daarnaast geeft 27% van de vissers aan hier te komen voor een combinatie van factoren zoals rust, omgeving, visstand en natuur (alles bij elkaar). Rust wordt waarschijnlijk vaak genoemd omdat het een van de weinige grotere plassen is zonder recreatiefunctie. De overige motivaties zijn te zien in onderstaande figuur.


Overzicht motivatie om in 't Hoge Venne te gaan vissen.

Vooral fanatieke sportvissers

Het fanatisme van de vissers aan ’t Hoge Venne ligt opvallend hoog: het merendeel van de vissers valt in de hogere fanatismeklassen en de grootste groep (58%) geeft zelfs aan meer dan 50 keer per jaar te vissen. De opbouw van fanatismeklassen voor ’t Hoge Venne is omgekeerd evenredig aan de landelijke opbouw van de fanatismeklassen (zie onderstaande figuur). Dit zou verklaard kunnen worden door het feit dat ’t Hoge Venne niet het makkelijkste viswater is en met name fanatieke karpervissers hier goed uit de voeten kunnen. Deze groep is gewend om veel tijd te investeren in het vangen van een grote vis. Er zit namelijk niet veel, maar wel grote vis op het water.


Verdeling fanatismeklassen 't Hoge Venne en de landelijke verdeling.

Aantal vistrips en economische betekenis

Het gemiddelde jaarbezoek op basis van 63 tellingen tijdens week- en weekenddagen wordt met behulp van een hiervoor ontwikkelde berekening geschat op 5.520 vistrips met een 95%-betrouwbaarheidsinterval van ±1.088 (20%).

Van der Hammen en Van de Graaf (2013) hebben berekend dat de jaarlijkse uitgaven door sportvissers 341 miljoen euro bedragen. Verder concluderen zij dat er jaarlijks 11,13 miljoen vistrips plaatsvinden. Op basis van deze twee getallen kan geconcludeerd worden dat er per vistrip gemiddeld 31 euro wordt besteed door sportvissers. Voor het grootste deel bestaan deze kosten uit duurzame materialen zoals hengels, molens, boeken en kleding. Ook bestaat een deel van de kosten uit kunstaas, aas, dobbers en andere kleinmaterialen. Verder zijn de kosten van het eten en de reiskosten meegerekend.

Als dit bedrag van 31 euro per vistrip vermenigvuldigd wordt met het geschatte jaarbezoek van 5.520 sportvissers in het studiegebied, dan bedragen de jaarlijkse bestedingen tijdens vistrips naar ’t Hoge Venne circa €171.120 euro per jaar.


Het hele rapport is hier te downloaden.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties