Preventieve maatregelen i.v.m. grootschalige karpersterfte

0 2243
13 jun

Dit voorjaar zijn we opgeschrikt door een aantal behoorlijk omvangrijke karpersterftes. Zo was er sterfte in Arnhem-Zuid, de Berkel, Bolksbeek, Westervoort Gat van Roelofsen, Stroombroek en Bevermeer. Helaas zijn deze karpersterftes ieder voorjaar aan de orde en is niet goed te voorspellen waar het gebeurd. Om verspreiding van mogelijke ziekten e.d. te voorkomen willen we vissers oproepen om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen.

Een vissterfte kan door verschillende factoren worden veroorzaakt. Echter wanneer het één vissoort betreft zoals in dit geval de karper is de kans zeer groot dat het om een ziekte gaat die alleen karpers treft. In het verleden is vaker het SVC virus aangetroffen. Dit virus is actief bij een watertemperatuur tussen de 10-15 graden. In het voorjaar wanneer de vissen zijn ingeteerd in de winterperiode en de temperatuur van het water niet snel oploopt is funest. In deze kwakkelende omstandigheden kan een sterfte optreden en kan een aanzienlijk deel van de karperpopulatie doodgaan.

Uit ervaring zien we vaker dat een ziekte door een heel watersysteem gaat en er overal vissen sterven. Zo gebeurde dit ook in de Berkel en Bolksbeek. Het begint ergens stroomopwaarts en langszaam maar zeker breidt een sterfte zich uit over de stroomafwaarts gelegen stuwvakken. 

De verspreiding in een systeem geeft eigenlijk al aan hoe besmettelijk een ziekte kan zijn. Het is dan ook belangrijk dat vissers niet bijdragen aan verdere verspreiding van ziekten en een aantal voorzorgsmaatregelen nemen.

Als visser kun je het volgende doen:

  • Zet geen vissen over van het ene naar het andere water; 
  • Laat je materiaal na afloop van een vissessie goed drogen, liefst in de zon. De meeste virussen en bacteriën die vissen treffen overleven slechts korte tijd op droog materiaal, maar kunnen dagen tot weken overleven op nat materiaal. Vooral schepnetten, onthaakmatten en leefnetten goed laten drogen; 
  • Zet gevangen vissen liefst zo snel mogelijk terug, behandel ze met respect. Zo blijft de stress bij de vis gering en is deze minder vatbaar voor ziekten.
  • Bij wedstrijden: gebruik een aangepast en voldoende groot leefnet. 
  • Zie je dode vissen, of naar lucht happende vissen meld dit bij het waterschap, zij hebben calamiteitennummers waar dit doorgegeven kan worden. (Waterschap Rijn en IJssel 0314-369369 - Waterschap Rivierenland 0344-649090)
  • Als je ziet dat vissen in de problemen komen (apathisch onder het oppervlak hangen, op hun zij zwemmen, lucht happen,…) overweeg dan om elders te gaan vissen en geef de vissen de rust die ze op dat moment nodig hebben;
  • Vermijdt zelf zoveel mogelijk contact met het water – en was je handen of spoel ze af met vers water.

Voor meer informatie over vissterfte e.d. zie onderstaande factsheets van Sportvisserij Nederland:


Zieke karpers die apathisch op de bodem liggen.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.