Korte samenvatting ALV Hengelsport Federatie Midden Nederland

0 806
18 jun

Gisteren vond de jaarlijkse ALV van de federatie plaats. Het moment voor nemen van belangrijke besluiten voor de toekomst en interactie met onze leden. Gisteren stonden belangrijke onderwerpen op de agenda zoals uitbreiding personeel, toekomst sportvisserij, financiën, bestuursverkiezing, jaarverslag & jaarplan en huldigingen.

Uitbreiding personeel

Een van de belangrijkste thema's van de ALV was uitbreiding van personeel. De federatie heeft een gebied van meer dan 200 km doorsnede, 96 verenigingen en 45.000 sportvissers die bedient moeten worden. Dit gebeurt nu met 2,5 fte. Het bordje van de medewerkers ligt echter al geruime tijd meer dan vol waardoor er soms te weinig capaciteit is om belangrijke zaken op te pakken. Om de druk wat te ontlasten en meer te kunnen betekenen voor de sportvisser is voorgesteld om uit te breiden met 1 fte.

De vergadering heeft ingestemd met uitbreiding van het personeel.

Om het nieuwe personeelslid te kunnen betalen is er wel een contributieverhoging noodzakelijk. Het voorstel was om per 1-1-2020 de federatieve afdracht te verhogen met 1,50 euro. De verenigingen waren het wel eens met de verhoging maar hadden moeite met de planning aangezien zij hun contributies al hadden gecommuniceerd met de leden in de ALV's. 

Hierop is een tegenvoorstel gedaan om wel een nieuw personeelslid te gaan werven voor eind 2019 en dit in eerste instantie te betalen uit de reserve. Om de reserve te kunnen aanvullen is voorgesteld om dan per 1-1-2021 een verhoging door te voeren 1,75 euro. Dit voorstel is ter stemming gebracht. Na de stemming waren er 42 stemmen voor en 16 stemmen tegen dit voorstel. Hiermee is de verhoging per 1-1-2021 vastgesteld.

Op korte termijn wordt er een vacaturetekst gepubliceerd en een nieuwe medewerker aangetrokken.

Jaarverslag en jaarplan

Aan de leden is het jaarverslag en jaarplan aangeboden. Dit leidde niet tot vragen of opmerkingen.

Financiën

Over de financiën waren voorafgaand aan de ALV enkele schriftelijke vragen gesteld. Dit ging met name om het niet opnemen van de benodigde gelden voor aantrekken van personeel in 2019. Hier kon niet op vooruitgelopen worden omdat de ALV hier nog goedkeuring aan moest verlenen. Financiering van deze gelden was voorzien uit de algemene reserve.

Bestuursverkiezing

Voorzitter Bennie van Til was aftredend en herkiesbaar. Bennie is door de vergadering weer benoemd voor een periode als voorzitter.

Er is een nieuwe penningmeester aangetrokken bij de federatie. Hiervoor is Ronald Cieraad verkiesbaar, hij is onder applaus toegetreden tot het federatiebestuur. Ronald neemt de taken over van Bennie van Til die na het overlijden van oud voorzitter Sjaak Koppers zowel voorzitter als penningmeester werd. Er is nu weer een betere taakverdeling in het bestuur.

Toekomst Sportvisserij

Een onderwerp is momenteel zeer actueel, dat is de organisatieontwikkeling in de sportvisserij. Er is een proces opgestart om te kijken naar verbeteringen in de sportvisserij. Doen we alles nog wel op de goede manier, maken we de juiste keuzes en past onze structuur nog wel bij de doelen die we hebben. Allemaal vragen die moeten leiden tot inzicht in verbeterpunten. In een filmpje van de voorzitter van Sportvisserij Nederland Marjan van Kampen werd iedereen opgeroepen om te komen op de inspiratiedag op 22 juni in Papendal waar de toekomst van de sportvisserij centraal staat. Het is de bedoeling dat we voor de sportvisser het juiste doen, daarom is input van alle gremia in de sportvisserij belangrijk, van sportvisser naar vereniging en federaties en specialistenorganisaties moeten meegenomen worden.


Klik hier om je aan te melden voor de inspiratie dag op 22 juni!

Huldigingen

Het is gebruikelijk dat er tijdens de ALV mensen gehuldigd worden vanwege hun bijzondere verdienste voor de sportvisserij. Klaas Schaap van HSV Het Alvertje Opheusden kreeg de zilveren speld van de federatie. Klaas ontvangt deze speld voor zijn inzet die hij al 42 jaar doet voor de vereniging.


Klaas Schaap en voorzitter Bennie van Til

Naast Klaas Schaap was er ook een jubileum onder het personeel. Frank Bosman heeft zijn 12,5-jarige jubileum in de sportvisserij. Frank is al vanaf oktober 2006 in dienst bij de sportvisserij. Het eerste jaar was dit voor het SBG (Sportvisserij Belang Gelderland), dit was een samenwerking tussen de voormalige federaties De Betuwe, Oude IJssel en Veluwezoom. Deze fuseerden in 2007 en toen ontstond de Federatie Midden Nederland waar Frank sindsdien voor werkzaam is. Frank krijgt als dank een mooie bos bloemen en dankwoord van de voorzitter.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.