Start aanleg diepe gaten in beken, laagwater schuilplaatsen voor vis!

0 908
19 dec

Gistermorgen is gestart met de aanleg van een aantal diepere gaten in de Bielheimerbeek. Deze gaten worden aangelegd als pilotproject door Waterschap Rijn en IJssel in overleg met de Hengelsport Federatie.

De diepe gaten moeten dienen als vluchtplaatsen voor vis wanneer de waterstand te laag is voor vis om op andere delen in de beek te kunnen overleven. Tijdens de droogte in 2018 en ook 2019 bleken dergelijke diepe plaatsen bijzonder waardevol om een visstand te behouden op een aantal locaties. Op deze plekken hoeft de visstand niet helemaal op 0 te beginnen, de vissen die de droogte hebben overleefd kunnen bouwen aan herstel van de totale visstand.

Gezien deze ervaring heeft de federatie bij Waterschap Rijn en IJssel het belang van diepere delen in beken naar voren gebracht als mogelijke maatregel om in de toekomst minder vissterfte te krijgen bij droogte. Gezien de omvang van de droogte in 2018 was het waterschap bereid om hier actief in mee te denken.

Zo maar gaten graven in een beek is niet de bedoeling, met de pilot willen we leren van verschillende opstellingen. Zo worden bestaande diepe delen uitgebreid en wordt er geëxperimenteerd met dood hout en structuren in het water die zelf moeten voor een stukje uitspoeling van de bodem. Voor het waterschap is o.a. van belang om te weten of diepe gaten aangelegd of gecreëerd kunnen worden zonder dat dit risico's teweegbrengt bijv. door wegspoelen van de kades. Ook moet worden bekeken of gegraven gaten niet snel weer aanzanden na een hoogwater. Bij de aangebrachte structuren zoals dood hout of drempels moet de beek zelf het werk doen, hier willen we zien of het mogelijk is om op een natuurlijke manier diepere gaten te creëren die zichzelf ook in stand kunnen houden.

Flinke oogst na het vergroten van een bestaande diepe plek.

We zijn als federatie erg blij met deze pilot. Naast bescherming voor vis in de zomer zijn diepe gaten ook waardevol voor vis gedurende piekafvoeren of hoge watertemperaturen. Diepere delen zorgen voor een buffer in temperatuur zodat vissoorten die gevoelig zijn voor warmer water beter uit de voeten kunnen. Ook hebben diepe gaten minder waterplantengroei waardoor afname van zuurstofwaarden in de nacht, wanneer planten zuurstof gebruiken, minder optreedt. Maar ook voor predatie kunnen diepe gaten, met name als er ook structuren aanwezig zijn, erg waardevol zijn voor vissen.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.