Reddingsacties voor vis gestart

0 490
10 aug

Het is droog en heel erg warm in Nederland, dit levert op veel plekken problemen op voor vissen. Wateren vallen droog of de kwaliteit van het water verslechterd dermate dat vissen hier niet meer in kunnen overleven. Voor het 3de jaar op rij moet de federatie en haar vrijwilligers in actie komen om daar waar dit nog kan vissen te redden en te verplaatsen.

Afgelopen winter leek er nog niets aan de hand, er viel veel neerslag en het grondwaterpeil kwam weer op een normaal niveau. Dit voorjaar begon echter zo droog dat alle buffer die in de winter was opgebouwd verloren is gegaan. Deze droge periode is funest geweest en heeft ervoor gezorgd dat grondwaterstanden op de zandgronden opnieuw enorm laag zijn. Wanneer het dan langere perioden warm is verdampt het water of zakt mee met de grondwaterstand. Het gevolg is droogvallende beken, sloten en vijvers.

Langs de rivieren zorgt de lage waterstand in de rivieren zelf voor problemen in de uiterwaarden en ook binnendijks in dichtbij gelegen vijvers e.d. Het water beweegt mee met het waterpeil van de rivier, wanneer deze heel laag staat vallen ook de omliggende strangen, poelen en vijvers droog. Dit heeft enorme vissterfte tot gevolg. Langs de rivieren in de uiterwaarden is het onmogelijk om alle vissen te redden, dit hoort ook wel een beetje bij de natuur. Hier hersteld de visstand zich vaak weer nadat er een hoogwater is geweest. Ook zijn veel wateren in eigendom van particulieren of natuurorganisaties die hier zelf verantwoordelijk zijn om evt. vissen te redden vanuit een zorgplicht.

Reddingsacties

In de Achterhoek op de hogere zandgronden is de situatie zeer slecht. Hier vallen wateren voor het 3de jaar op rij droog. De visstand probeert zich te herstellen, op veel plaatsen is alweer jonge vis aanwezig. Dit herstel wordt opnieuw weer op 0 gezet door deze nieuwe droogteperiode. Daar waar het kan probeert de federatie samen met vrijwilligers nog vissen te redden en te verplaatsen. Hierbij wordt in overleg met het waterschap geprobeerd de vissen zoveel mogelijk in hetzelfde systeem te laten. In beken worden vissen bij voorkeur verplaatst naar gedeelten die niet droogvallen. Hiermee hopen we het herstel van de beek na de droogte weer te versnellen. Als het water weer stroomt zal aanwezige jonge vis zich weer verspreiden over lager gelegen stuwvakken.

Op 23 juli vond de eerste reddingsactie plaats in de Bielheimerbeek bij Varsseveld. Een bekend stuk dat altijd als eerste droogvalt. Het was opvallend hoeveel jonge vis hier alweer aanwezig was, in 2018 en 2019 had dit deel ook helemaal droog gestaan! Er zaten alweer duizenden jonge vissen en zelfs een dikke paling! Deze vissen zijn verplaatst naar een gedeelte net beneden Varsseveld in een stuwvak welke altijd water vasthoudt.

Ondanks dat er elektrisch wordt gevist is het niet mogelijk om alle vissen te redden. Er zat hier zoveel jonge vis dat op een gegeven moment gestopt moest worden omdat de bakken vol zaten en alle kleine vissen niet te vangen waren.


Het laatste beetje water met nog heel veel vis!

Ook op 7 augustus werden er vissen gered in de Bielheimerbeek bij Bredevoort. Hier zaten vissen opgesloten in de laatste poeltjes water die zouden opdrogen met de opkomende hittegolf die was voorspeld. Ook hier flinke hoeveelheden jonge vis, vooral jonge zeelt, snoek werden gevangen. Maar ook kleine modderkruipers en bittervoorns werden gered. Deze werden allemaal beneden Aalten weer losgelaten in het enige stuwvak dat water blijft vasthouden. Vrijwel alle stuwvakken tussen Miste en Varsseveld staan inmiddels zo goed als droog.


Ook in Bredevoort is bijna alles opgedroogd!

In verband met Corona wordt er in 2020 met minder mensen samenwerkt bij reddingsacties. Er wordt nu gevist met een draagbaar electrovisapparaat die de vissen tijdelijk verdoofd waardoor de opgeschept kunnen worden. Daarmee kan snel en effectief gevist worden en kan de 1,5 meter regel worden gehandhaafd. De federatie heeft momenteel 2 van deze apparaten beschikbaar die ingezet worden samen met een aanhanger met teilen en zuurstofpomp. Voor de kleinere reddingsacties is dit een prima werkwijze. Bij grotere vijvers en bij grote hoeveelheden grote vis is inzet van een beroepsvisser of bureau nodig, hiervoor hebben we niet de juiste materialen.


Van alles wat, maar vooral veel zeelten!

Meldingen

Bij vis in nood kan het beste melding worden gedaan bij de calamiteitenlijnen van de waterschappen. Alleen voor wateren langs de rivieren in de uiterwaarden is het waterschap niet van toepassing, hier is Rijkswaterstaat waterkwaliteitsbeheerder en zijn veel eigendommen van particulieren en natuurorganisaties.

De volgende calamiteitennummers kunnen worden gebeld:


Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.