Overtredingen, feitcodes en boetebedragen

Hieronder staan de meest voorkomende overtredingen die betrekking hebben op de sportvisserij. De boetebedragen gelden vanaf 1 januari 2018. Hieronder zijn de meest voorkomende overtredingen vermeld. 

Klik hier (PDF) voor het feitenboekje  van het OM

Klik hier (PDF) voor een kort overzicht met overtredingingen, feitnummers en boetebedragen.

Niet op eerste vordering ter inzage afgeven van benodigde documenten

Een visser is verplicht op eerste vordering van een opsporingsambtenaar de benodigde documenten ter inzage af te geven. Kan hij dit om welke reden dan ook niet doen, dan overtreedt hij art. 55, lid 1 van de Visserijwet 1963. De strafbaarstelling is opgenomen in het derde lid van art. 55. Het sanctiebedrag voor dit strafbaar feit is € 95 (exclusief € 9 administratiekosten). Een visser-vriendelijke oplossing kan zijn om de visser de gelegenheid te geven zijn toestemming alsnog te komen laten zien.

Vissen zonder of met verkeerde schriftelijke toestemming (vergunning)

Zowel een beroeps- als sportvisser moet zijn voorzien van de schriftelijke toestemming van de visrechthebbende (tenzij hij uiteraard zelf de visrechthebbende is, bijvoorbeeld omdat hij de huurder is van het visrecht). Vissen zonder voorzien te zijn van de schriftelijke toestemming van de visrechthebbende is volgens art. 21 van de Visserijwet 1963 verboden. Dit is strafbaar gesteld in art. 1a van de Wet op de economische delicten (WED) onder 30 bij het vissen met een hengel of peur. Voor het vissen zonder toestemming met andere vistuigen dan een hengel of peur (stroperij) is de strafbaarstelling opgenomen in art. 1a van de Wet op de economische delicten (WED) onder 10. 
Het vissen zonder schriftelijke toestemming (vergunning) van de visrechthebbende met één of twee hengels kost € 140 (exclusief € 9 administratiekosten).

Vissen met teveel hengels

Het vissen zonder schriftelijke toestemming (vergunning) van de visrechthebbende met meer dan twee hengels kost vanaf 1 januari 2018 € 320 (exclusief € 9 euro administratiekosten).

Gesloten tijden en minimummaten

Voor het in bezit hebben van vis tijdens een voor die soort gesloten periode en het in bezit hebben van ondermaatse vis was in het verleden het sanctiebedrag € 140 (exclusief administratiekosten). Nieuw is dat de hoogte van de boete nu door de Officier van Justitie wordt bepaald. Het richtbedrag hierbij is nog steeds € 140 maar de Officier van Justitie kan hier dus van afwijken. De gesloten tijden en minimummaten staan op pag. 8 en 9 van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren.

Levend aas

Het vissen met een levende vis of een ander gewerveld dier als aas kost € 380 (exclusief € 9 administratiekosten). Dit bedrag is per 1 januari 2018 met € 10 verhoogd. 


Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.