Weekkaarten

Voor verenigingen is het mogelijk bij de federatie weekkaarten te kopen, via de vereningen kunnen de kaarten vervolgens verspreid worden.

De volgende wateren zijn opgenomen in de weekkaarten van de federatie:

 • Pannerdensch kanaal: vanaf het Looveer km 877.000 tot de splitsing met de IJssel km 878.600
 • IJssel: Beide oevers: vanaf splitsing van de Rijn en IJssel km 878.600 tot km 897.000
 • Neder-Rijn: Linkeroever:
  o Van splitsing met de IJssel bij km 878.600 tot km 889.950
  o Vanaf km 893.000 tot km 906.000
  o Vanaf Opheusdense veer km 906.125 tot km 917.375
 • Neder-Rijn: Rechteroever:
  o Van splitsing met de IJssel bij km 878.600 tot km 889.950
  o Het toeleidingskanaal bij stuwcomplex Driel vanaf km 889.950 tot km 890.920
  o Vanaf km 891.850 tot km 893.000
  o Vanaf km 893.000 tot km 906.000
 • Wateren Waterschap Rijn en IJssel: Oude IJssel, Aa-Strang, Berkel, Boven Slinge, Bielheimerbeek, Keizersbeek, Veengoot, Baakse beek, Groenlose Slinge, van Heeckerenbeek, Bolksbeek, afleidingskanaal van de Berkel (Groene kanaal), Wijde wetering, Zevenaarse wetering, De Zwalm, Broekhuizerwater, Didamse wetering, Bevermeer.
 • Linge:
  o Van inlaat Doornenburg tot aan de Loohof.
  o Vanaf Karbruggen (brug in de Rijksweg Huissen-Bemmel) tot aan de autoweg Nijmegen-Arnhem.
  o 100m boven de brug in de Dalwagenseweg in Opheusden tot de brug spoorlijn bij de Zilverlandseweg te Lienden
  o Van Hollanderbroeksestraat tot Boerderij H.J. Bötzel aan de Molenstraat tegenover het Molenpad te Hemmen
 • Recreatieplassen: Rhederlaag, Rijkerswoerdse plassen
  Mookerplas, Horsterpark, Berendonck, Nevelhorst
  Groene Heuvels, Stroombroek, Wylerbergmeer, Hilgelo
  Strandpark Slijk Ewijk, Slingeplas, Hambroekplas, Gouden Ham, De Meent.

De volgende voorwaarden gelden bij het gebruik van weekkaarten:

Het is verboden:
a) Vis mee te nemen, gevangen vis dient direct onbeschadigd in hetzelfde water te worden teruggezet
b) Te vissen met meer dan 2 hengels
c) Viswedstrijden te houden, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door de federatie. Indien langs een water een wedstrijdparcours is uitgezet op basis van een verleende vergunning dient men het parcours vrij te houden.
d) Te vissen of te voeren met gekleurde maden
e) Handelingen te verrichten die zouden kunnen leiden tot verstoring, vernieling of beschadiging van de natuur en/of andermans eigendommen of tot hinder voor anderen.
f) Particuliere terreinen en oevers zonder toestemming van de eigenaar te betreden, ook al heeft men het recht om in het aanliggende water te vissen
g) Huisdieren mee te nemen bij loslopend vee. Men dient de hekken op landerijen steeds te sluiten.
h) Te vissen direct voor, achter of in een vispassage of andere vismigratie voorziening
i) Te vissen vanaf bruggen, stuwen of gemalen en in sluiskolken.
j) Auto’s of motoren te plaatsen op locaties waar deze hinder opleveren voor overig wegverkeer of gebruikers.
k) Tenten en/of Bivvy’s te plaatsen
l) Te nachtvissen
m) Te vissen vanaf de strandjes in de recreatieplassen

Es ist verboten:
a) Fische mit zu nehmen, gefangen Fische sollte sofort unbeschädigd zurück gesetzt werden.
b) Mit mehr als zwei Ruten zu angeln.
c) Wettangeln zu organisieren, es sei denn, man hat dafür eine schriftliche Zustimmung vom entsprechenden Fischrechtbesitzers, des Verbandes oder des Vereins erhalten. Sollte man am angelgewässer auf einen abgesperrten Sektor treffen, welcher für ein genehmigtes Wettangeln reserviert wurde, muss man diesen freilassen.
d) Mit gefärbten Maden zu angeln bzw. zu füttern.
e) Fremdes Eigentum sowie die Natur durch rücksichtsloses Handeln zu zerstören, beschädigen sowie zu verunreinigen.
f) Private Grundstücke und Ufer ohne Zustimmung des Eigentümers zu betreten. Auch wenn man das Recht hat das anliegende Gewässer zu beangeln.
g) Haustiere mitzunehmen bei freilaufendem Vieh. Gatter und Zäune dienen immer geschlossen zu bleiben..
h) Angeln direkt vor, hinten oder in einer Fischtreppe.
i) Zu Angeln von Brücke, Dämmen, Pumpwerke oder Schleusenkammern.
j) Fahrzeuge zu parken auf Plätze wo diese unbehagen gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern oder Benützer verursachen können
k) Zelte und / oder Bivvy auf zu stellen.
l) Nachts zu angeln.
m) Zu angeln von den Stränden in Rekreationsseeen.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.