Nieuw visplan Rijn en IJssel vastgesteld

0 755
19 jun

Tijdens de bestuurlijke VBC bijeenkomst vandaag is het nieuwe visplan voor het werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel vastgesteld door de Federatie Midden Nederland en Sportvisserij Oost Nederland. Heemraad Berend-Jan Bussink van het Waterschap Rijn en IJssel heeft goedkeuring aan het plan gegeven vanuit het college van Dijkgraaf en Heemraden. Het visplan omschrijft alles wat de sportvisserij wil en doet binnen dit waterschap.

Het is alweer een tweede versie van het visplan voor dit waterschapgebied. Het oude plan was min of meer achterhaald, er zijn veel zaken in de visserijwereld veranderd en de meeste doelstellingen waren bereikt. Kortom het was tijd voor een nieuw visplan dat past bij de huidige tijd. In het visplan omschrijven de sportvisserij organisaties hoe de visserij is georganiseerd, welke regels en afspraken er zijn gemaakt, hoe zij het visserijbeheer invullen of wensen in te vullen etc. Daarnaast zijn er ook wensen opgenomen en is er een plan voor uitvoering van een aantal onderwerpen.

Vandaag is het visplan feestelijk ondertekend door Bennie van Til (vicevoorzitter Hengelsport Federatie Midden Nederland) en Jan Telleman (voorzitter Sportvisserij Oost Nederland) onder toeziend oog van Heemraad Berend-Jan Bussink van het Waterschap Rijn en IJssel. Het waterschap heeft het visplan getoetst aan haar beleid op de punten waarvoor zij verantwoordelijk is.

v.l.n.r. Jan Telleman, Berend-Jan Bussink en Bennie van Til houden het vers ondertekende visplan vast.

Goede samenwerking

Het visplan is tot stand gekomen doordat de sportvisserij en het waterschap elkaar goed hebben weten te vinden. Beide partijen hebben belang bij een gezonde visstand. Daarbij is de sportvisserij de grootste gebruiker van het oppervlaktewater in het gebied, is betrokken bij het water- en visstandbeheer en levert hieraan een actieve bijdrage. Zo is er samen met het waterschap een project gestart om dood hout aan te brengen in natte stapstenen die langs de Oude IJssel zijn aangelegd. Het waterschap heeft deze aangelegd en de sportvisserij verzorgd de monitoring. Dit is een mooi voorbeeld van een gezamenlijk project waarbij wordt gekeken naar maatregelen om de visstand te verbeteren. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden waar waterschap en sportvisserij elkaar weten te vinden.

Het waterschap had voor een prachtige taart gezorgd, wat ons betreft een symboliek voor de goede samenwerking!

Sportvisserij op de Kaart

Het project Sportvisserij op de kaart is gestart binnen Waterschap Rijn en IJssel en wordt nu door Sportvisserij Nederland en andere federaties uitgerold over andere gebieden in Nederland. In dit project is er veel afstemming met verenigingen en waterschap en worden stappen gezet naar een betere verankering van de sportvisserij in de regio. Er is begrip voor elkaars standpunten en moeilijkheden, dat maakt dat er samen meer gekeken wordt naar oplossingen. Er zijn voor veel maatregelen die verenigingen hebben voorgesteld al toestemmingen verleend. Daarmee hebben verenigingen de ruimte om de wateren in hun omgeving geschikter te maken voor o.a. de jeugdige vissers die dichtbij huis leren vissen. Een uitwerking van dit project is niet in het visplan gemaakt, maar is als project opgenomen en wordt separaat uitgewerkt. Tijdens de VBC vergadering is de wederzijdse intentie uitgesproken om ook voor de laatste wensen vanuit de hengelsport te zoeken naar ruimte en mogelijkheden om deze te realiseren. Hierover gaan we komende tijd opnieuw intensief met verenigingen, gemeenten en waterschap aan de slag om meer goed viswater in en om de bebouwde kom te realiseren.

Karper uitzet

Sinds de vaststelling van de Richtlijnen uitzet Karper in 2016 is hierover met het waterschap gesproken. Zij hebben de richtlijnen omarmt en volgens deze richtlijnen is er een gebiedsplan opgesteld voor karperuitzet. Er is gezamenlijk gekeken naar alle watersystemen en er zijn afspraken gemaakt over de maximale hoeveelheden die uitgezet mogen worden. Uiteindelijk is er in zeer constructief overleg een overeenstemming bereikt over het karperbeheer in de KRW-waterlichamen. Eerder was er al een advies opgesteld voor karperuitzet in de recreatieplassen, deze uitzettingen zijn in 2016 al gestart en krijgen dit najaar een vervolg.

De overleggen hebben geleid tot een plan van aanpak voor heel het waterschapgebied. Dit is een resultaat waar we trots op zijn omdat uitzet van karper jarenlang een moeilijk thema is geweest. En nu ligt er een meerjarenplan geënt op de landelijke richtlijnen waar we komende jaren weer mee vooruit kunnen. In eerste instantie ligt de focus op de Berkel en Oude IJssel als belangrijkste karperwater en op de langere termijn worden ook een aantal beken voorzien van een nieuwe lichting karpers. In het visplan is vastgelegd welke hoeveelheden uitgezet mogen worden, dit gaat om een lange termijn planning die van ongeveer 2018 tot 2030 gaat lopen. 

De afspraken die zijn gemaakt zien er als volgt uit:

WaterBiomassa
Oude IJssel & Aa-Strang 50 kg/ha
Berkel 40 kg/ha
Bielheimerbeek
 50 kg/ha
Groenlose Slinge 50 kg/ha
Keizersbeek 30 kg/ha
Didamse Wetering 30 kg/ha
Wijde Wetering 30 kg/ha
Schipbeek 50 kg/haGerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.